Login


         

SøgKonkluderende notat, udvidet gennemgang

Dette værktøj indeholder et eksempel på et konklusionsark (konkluderende notat) for udførelsen af udvidet gennemgang i en mindre virksomhed.

December 2018: Hovedkonklusion er opdateret med terminologierne fra erklæringsbekendtgørelsens ændringer i 2016.

November 2022: Opdateret med mere udførlig beskrivelse af supplerende handlinger.

For at læse mere, skal et abonnement anvendes (vi har gratis abonnementer til at læse nyhedsartiker): Klik her for at registrere

Værktøjer til Hvidvask