Login


         

SøgSelskabsretlige erklæringer og andre erklæringer med sikkerhed

Denne kategori indeholder erklæringer som skal gives efter selskabsloven samt andre erklæringer med sikkerhed.

Det var relevant ved overgangen til ISAE 3000 den 15.12.2015, at anføre på erklæringerne om de var til brug før eller efter 15.12.2015. Dette er ikke relevant mere, og alle de erklæringer som findes i kategorien, er til brug efter 15.12.2015 uanset navnet på dem.

Værktøjer til Hvidvask