Login


         

SøgSelskaber

Vis # 
Bestyrelsens forretningsorden, eksempel
Børsnota
Ekstraordinært udbytte - Generalforsamlingsreferat
Ekstraordinært udbytte - ledelsens forhandlingsprotokol ved bemyndigelse
Ekstraordinært udbytte - ledelsens forhandlingsprotokol ved GFS
Generalforsamlingsreferat gentagelse fra likvidation
Generalforsamlingsreferat gentagelse fra tvangsopløsning
Generalforsamlingsreferat likvidation ApS
Generalforsamlingsreferat omdannelse aps til as
Generalforsamlingsreferat, ekstraordinær, A/S
Generalforsamlingsreferat, ekstraordinær, ApS
Generalforsamlingsreferat, ekstraordinær, ved udlodning af tilgodehavede kapitalejerlån som udbytte
Generalforsamlingsreferat, kapitalnedsættelse ApS til dækning af underskud
Generalforsamlingsreferat, kapitalnedsættelse ApS til udbetaling til kapitalejere
Generalforsamlingsreferat, ordinær A/S
Generalforsamlingsreferat, ordinær, ApS
IVS omregistrering generalforsamlingsreferat, konvertering af gæld til kapitalejer
IVS omregistrering generalforsamlingsreferat, overførsel fra frie reserver
IVS omregistrering generalforsamlingsreferat, overførsel fra reserve for nettoopskrivning
IVS omregistrering generalforsamlingsreferat, overførsel fra reserven + kontant indskud
IVS omregistrering generalforsamlingsreferat, udelukkende overførsel fra reserven
Ledelsens redegørelse ved anpartsudstedelse ved gældskonvertering
Ledelseserklæring ved tilbagebetaling af kapitalejerlån
Modregningserklæring
Omdannelse af aps til as - generalforsamlingsreferat
Omdannelse af aps til as - ledelsens udtalelse
Omdannelse af aps til as - tjekliste
Omdannelse af aps til as - vurderingsberetning
Omregistrering af IVS til ApS - notat
Omregistrering af IVS til ApS - Tjekliste
Stiftelsesdokument, apportindskud
Stiftelsesdokument, kontant indskud
Tilbagetrædelses- og støtteerklæring, eksempel
Udbytte til personer i 2019
Vedtægter (direktion og bestyrelse)
Vedtægter (direktion)

Underkategorier

Værktøjer til Hvidvask