Login


         

SøgRevisionspåtegning - forbehold mgl. bevis primo - bortset-fra

Den uafhængige revisors erklæringer med konklusion med forbehold for værdipapirer og kapitalandele.

Omstændighederne omfatter følgende:

  • Revisor er valgt efter primo (revision af 20x2. Revisor er valgt efter 31.12.20x1, og deltog således ikke i lagerkontrol 31.12.20x1)
  • Påvirkningen af forholdet, som medfører forbeholdet, er ikke potentielt gennemgribende.

Værktøjer til Hvidvask