Login


         

SøgEjendomme, dagværdi ved afkastbaseret model

Dette værktøj anvendes til at opgøre dagsværdi på en ejendom efter en afkastbaseret model. Alle indtægter og omkostninger skal omregnes til et normal-år.

  • Værktøjet viser automatisk en følsomhedsanalyse, baseret på udsving i afkastkravet.
  • Værktøjet indeholder et forslag til beskrivelse i anvendt regnskabspraksis.
  • Værktøjet indeholder et forslag til beskrivelse i note/anvendt regnskabspraksis af de centrale forudsætninger (krav i ændret årsregnskabslov for 2016).
  • Værktøjet indeholder et forslag til regnskabsmæssig note om usikkerhed.
Maj 2017:
- Stavefejl rettet.
- Indsat automatiske beregninger af de centrale forudsætninger, så det bliver nemmere at indsætte dette i noten, fx lejeindtægt per m2, vedligeholdelse per m2 osv. Indsat automatiske noteforslag med følsomhed, så det bliver nemmere at kopiere dette i noten.
- Indsat flere celler, der beregner noten (ellers var formlen for lang). Indsat makro der kan vise eller skjule disse celler.
- Cellebrede justeret, så der kan beregnes ejendomme med værdi over 100.000.000 kr.
- Indsat mulighed for anden valuta, fx €.
- Indsat flere hjælpetekster.
 
Ændinger i juli 2022:
- Beskrivelse i noten rettet. Der var en fejlbeskrivelse, således at hvis afkastkravet faldt, indeholdt noten en beskrivelse af, at afkastet steg, men ændringen beskrevedes som om at afkastet villle falde. Forholdet er nu rettet.
 
For at læse mere, skal et abonnement anvendes (vi har gratis abonnementer til at læse nyhedsartiker): Klik her for at registrere

Værktøjer til Hvidvask