Login


         

SøgUndersøgelsesnotat fysisk guld undersøgelse - ej underretning

Dette kortfattede notat hjæper med dokumentationspligten (noteringspligten) i hvidvaskloven for undersøgelse ved et selskabs køb af fysisk guld. I notatet afkræftes mistanken, og der underrettes ikke. 

Januar 2024: Omdøbt i navnet på internet-siden. Ingen indholdsmæssige ændringer.

For at læse mere, skal et abonnement anvendes (vi har gratis abonnementer til at læse nyhedsartiker): Klik her for at registrere

Værktøjer til Hvidvask