Login


         

SøgSystembeskrivelse mellem virksomhed som selv bogfører

Systembeskrivelse efter bogføringslovens (loven fra 1.7.2022) § 6 for en virksomhed med 30 ansatte. Der er 2 bogholdere og bilag opbevares i papirform.

Revisor forestår regnskabsopstilling, selvangivelse og indberetning af årsrapport.

Bemærk at beskrivelsen skal tilpasses virksomheden, og at en beskrivelse skal laves i alle klasse B virksomheder, samt klasse A med en omsætning over 300.000 kr.

Værktøjer til Hvidvask