Login


         

SøgLedelseserklæring assistance selskab, 2 underskrivere

Når revisor udfører opgaver med assistance med regnskabsopstilling efter ISRS 4410 skal revisor modtage ledelsens godkendelse af regnskabet.

Denne Ledelsens Regnskabserklæring indeholder de krævede godkendelser, og giver derudover inspiration med forhold du kan bede ledelsens bekræfte overfor dig, herunder til de enkelte regnskabsposte og til din evt. bogføring. Erklæringen har også med, at der ikke er pålagt en straf som umuliggør fravalg af revision. Erklæringen har to underskrivere, og bruger "vi"-formen.

Marts 2016: Tilføjet at ledelsen godkender regnskabet (hvilket er nødvendigt hvis der ikke er nogen ledelsespåtegning).

Juni 2024: Opdateret med bestemmelsen om at der ikke må fravælges revision hvis der er pålagt straf er opdateret, da bestemmelsen i ÅRL §135A er opdateret.

For at læse mere, skal et abonnement anvendes (vi har gratis abonnementer til at læse nyhedsartiker): Klik her for at registrere

Værktøjer til Hvidvask