Login


         

SøgVærktøjer

I denne sektion kan du finde alle de værktøjer og skabeloner du har til rådighed som abonnent. Vi er sikre på, at du vil få stor glæde af værktøjer Hvis du har ønsker til en nyhed, en skabelon eller et emne du mener der bør beskrives, er du altid velkommen til at kontakte os, og vi vil naturligvis sætte vores kunders ønsker højt på prioriteringslisten. Den nemmeste måde at gøre dette på, er at anføre en kommentar til det enkelte værktøj. Ved at vælge et under-menu-punkt i menuen 'Værktøjer' får du vist artikler i den relevante kategori i blogformat. Du kan selvfølgelig også søge efter værktøjet i søgeboksen til højre på siden.

Kunde-/opgavevurdering

Dette værktøj bruges som kundevurdering ved assistanceerklæringer. Det er en ganske simpel tjekliste til om der lavet alm/kyc/hvidvask, kundeaftale, uafhængighed mv.

Læs mere...

Tilbagebetaling af kapitalejerlån - revisors arbejdspapirer / kvalitetsstyring (ISAE 3000)

Disse dokumenter er et udkast til revisors arbejdspapirer / kvalitetsstyringsdokumentation ved krav om erklæring om tilbagebetaling af tilgodehavender hos selskabets kapitalejere eller ledelse.

Læs mere...

Befordringsfradrag 2023

Med denne skabelon kan du nemt og automatisk beregne befordringsfradraget for 2023 til forskudsangivelse og selvangivelse. Indtast blot afstanden mellem hjem og arbejde, samt antal dage på arbejde i året. Fradraget beregnes automatisk.

Læs mere...

Befordringsgodtgørelse, skattefri 2023

Denne skabelon anvendes til at beregne skattefri befordringsgodtgørelse for 2023. Arket omfatter en liste over de 20 mest anvendte kunder, hvor der udbetales skattefri kørselsgodtgørelse. Når disse anvendes, indsættes automatisk kundenavn, adresse, formål og antal kilomenter. Kørselsgodtgørelse for revisorer, advokater, konsulenter mv., kan dermed opgøres hurtigt og effektivt.

Læs mere...

Rejsegodtgørelse, skattefri 2023

Denne skabelon anvendes til at beregne skattefri rejsegodtgørelse for 2023. Indtast rejsens start- og sluttidspunkt, og arket beregner resten. Du kan dog overskrive værdierne, hvis fx. arbejdsgiver ikke yder fuld betaling efter statens takster. Rejsegodtgørelse mv., kan dermed opgørelse hurtigt og effektivt.

Læs mere...

Hvidvask spørgsmål til kunder engelsk

Dette værktøj er et kortfattet spørgeskema som kan sendes til kunder, som kunden udfylder og sender til revisor. Svarene danner grundlag for revisors dokumentation og risikovurdering efter Hvidvaskloven. Spørgeskemaet er på engelsk.

Læs mere...

Generalforsamlingsreferat, kapitalnedsættelse ApS til udbetaling til kapitalejere

Denne skabelon anvendes til referat af ekstraordinær generalforsamling i anpartsselskaber, som holder ekstraordinær generalforsamling, som beslutter kapitalnedsættelse til udbetaling til kapitalejere. Referatet indeholder et indtastningsbillede når filen åbnes, hvor man indtaster oplysningerne én gang (i stedet for at skulle opdatere de samme oplysninger flere steder i samme dokument).

Læs mere...

Dokumentation af kontrol af indberetninger

Dette ark anvendes ved udvidet gennemgang til dokumentation for kontrol af indberetninger.

Kontrol af indberetninger er pligtigt, når der udføres udvidet gennemgang. Dokumentation for kontrollen er ligeledes pligtig.

Læs mere...

Selskabsskat, udskudt skat, afstemning og skattemæssige afskrivninger 2022

Med dette værktøj kan du beregne selskabsskat for 2022, opgøre udskudt skat, foretage de mest almindelige skattemæssige afskrivninger, og foretage en totalafstemning, så du kan tjekke at der er sammenhæng mellem årets skat, permanente og midlertidige afvigelser og udskudt skat primo og ultimo.

Samtidig beregner værktøjet skyldig skat, med procenttillæg osv.

Læs mere...

Overvejelse ulovligt lån undersøgelse-underretning

Dette kortfattede notat hjæper med dokumentationspligten (noteringspligten) for undersøgelse og underretning af ulovlige lån til kapitalejer eller ledelse. I eksemplet er der tale om et lån til kapitalejer med bestemmende indflydelse.

Læs mere...

Flere artikler...

 1. Systembeskrivelse mellem virksomhed som selv bogfører
 2. Systembeskrivelse bogholderi virksomheden bogfører
 3. Erhvervsstyrelsens skabelon til bogføringsbeskrivelser - link
 4. Udlodning af fordring - revisors arbejdspapirer / kvalitetsstyring (ISAE 3000)
 5. Genoptagelse - revisors arbejdspapirer / kvalitetsstyring (ISAE 3000)
 6. Erklæring, udvidet gennemgang, omdannelsesbalance ApS til A/S
 7. Stiftelse - revisors arbejdspapirer / kvalitetsstyring (ISAE 3000)
 8. Elafgifter godtgørelse 2023 (forventeligt 1. halvår)
 9. Elafgifter godtgørelse 2022 (4. kvartal)
 10. Systembeskrivelse bogholderi revisor bogfører
 11. Stiftelse - Indskud af selskabskapital på bankkonto tilhørende selskabet
 12. Oms slutafregning p2 med frist 30.10.2022 (revisors dokumentation ISRS 4400)
 13. Løn slutafregning p2 med frist 30.10.2022 (revisors dokumentation ISRS 4400)
 14. Revisionspåtegning - forbehold mgl. bevis primo - bortset-fra
 15. Revision af regnskabsmæssige skøn - varebeholdninger
 16. Befordringsgodtgørelse, skattefri 2022 (maj-dec)
 17. Befordringsfradrag 2022
 18. Rejsegodtgørelse, skattefri 2022
 19. Forbrug af egne varer landbrug 2022
 20. Forbrug af egne varer landbrug 2021
 21. Forbrug af egne varer landbrug 2020
 22. Forbrug af egne varer 2022
 23. Forbrug af egne varer 2021
 24. Erklæring aftalte arbejdshandlinger - om omsætning
 25. Kundeaftale aftalte arbejdshandlinger - om omsætning
 26. Kompensation faste omkostninger - 2021.12 genbrug (delvis)
 27. Kompensation faste omkostninger - 2021.12 første erklæring
 28. Elafgifter godtgørelse 2022 (1. halvår)
 29. Elafgifter godtgørelse 2022 (3. kvartal)
 30. Elafgifter godtgørelse 2021
 31. Indtægter - besvigelsesrisiko - Revisionsnotat
 32. Hvidvask spørgsmål til kunder
 33. Regnskabstjekliste - klasse B corona 2021
 34. Regnskabstjekliste - klasse B anvendt regnskabspraksis 2021
 35. Regnskabstjekliste - klasse B 2021
 36. Regnskabstjekliste - klasse B mikrovirksomhed noter 2021
 37. Regnskabstjekliste - klasse B noter 2021
 38. Selskabsskat, udskudt skat, afstemning og skattemæssige afskrivninger 2021
 39. Befordringsgodtgørelse, skattefri 2022 (jan-apr)
 40. Fri bil 2021-2026
 41. IVS omregistrering generalforsamlingsreferat, konvertering af gæld til kapitalejer
 42. IVS omregistrering generalforsamlingsreferat, overførsel fra frie reserver
 43. Valg af erklærings-konklusion
 44. Løn slutafregning 9.3.2020 - 29.8.2020 revisors dokumentation (ISRS 4400)
 45. Overførsel af persondata til tredjelande
 46. Slutafregning for lønkompensation (9. marts 2020 – 29. august 2020)
 47. Slutafregning for faste omkostninger (9. marts 2020 – 8.juni/juli 2020)
 48. Revisorerklæring a-skattelån, ejerskifte
 49. Kompensation selvstændige 9/3-31/8 slutafregning Notat
 50. Kompensation selvstændige 9/3-31/8 slutafregning
 51. Hvidvask og ID mv.
 52. Momslån - revisorerklæring
 53. Revision af regnskabsmæssige skøn - ejd 36
 54. Revision af regnskabsmæssige skøn - ejd 41
 55. Kompensation arrangementer - tekst
 56. Regnskabstjekliste - klasse B årsregnskabsloven ændringer 2020
 57. Regnskabstjekliste - klasse B corona 2020
 58. Regnskabstjekliste - klasse B mikrovirksomhed noter 2020
 59. Regnskabstjekliste - klasse B anvendt regnskabspraksis 2020
 60. Regnskabstjekliste - klasse B 2020
 61. Anvendt regnskabspraksis - samlet klasse B
 62. Regnskabstjekliste - klasse B noter 2020
 63. Efteruddannelse selvstudie eksempeldokumentation
 64. Kompensation faste omkostninger - 2021.03 første erklæring
 65. Kompensation faste omkostninger - 2021.03 - ny ansøgning - samme revisor
 66. Kompensation faste omkostninger - tillægserklæring dokumentation (4400)
 67. Befordringsfradrag 2020
 68. Befordringsfradrag 2021
 69. Befordringsgodtgørelse, skattefri 2021
 70. Rejsegodtgørelse, skattefri 2021
 71. Udbytte, ulovligt udloddet, tilbagebetaling til selskab med renter
 72. Regnskab B 2020 - corona
 73. ÅRL 2020 - eksempel på note § 58a jf 37-38
 74. Aktivitetspulje til caféer, restauranter og barer mv.
 75. Kompensation kasserede varer 26-27 / 9 - 2020
 76. Kompensation til leverandører til private fester
 77. Kompensation faste omkostninger "light"
 78. Kompensation tabte annonceindtægter - efterregulering - ISA 805 dokumentation
 79. Ekspert (ledelsesudpeget), revisors arbejdspapir
 80. Ekspert (ledelsesudpeget), revisors arbejdspapir Veritas
 81. Kompensation faste omkostninger ekstra
 82. Risikovurderinger fra myndigheder
 83. Bogføringsloven
 84. Kompensation faste omkostninger - Skønsposter
 85. Kompensation faste omkostninger - ny bekendtgørelse 6.5.2020
 86. Kompensation faste omkostninger - revisorpris undervisningsmaterialer
 87. Skattekredit - litteratur
 88. Skattekredit - revisorerklæring
 89. Skattekredit - vejledning fra skattestyrelsen
 90. Kompensationordninger - eksempler på misbrug
 91. Momslån - notat
 92. Kompensation 2020-04-18 ændringer
 93. Kompensation faste omkostninger - Kursus 15.4.2020
 94. Kompensation faste omkostninger - ISA 805 dokumentation
 95. Kompensation løn hjemsendte medarbejdere - tro-og-love erklæring
 96. Kompensation løn hjemsendte medarbejdere - beregning
 97. Kompensation løn hjemsendte medarbejdere - litteratur
 98. Kompensation løn hjemsendte medarbejdere - notat
 99. Kompensation selvstændige - beregning
 100. Kompensation selvstændige - notat

Underkategorier

 • Administration
  Artikel antal:
  12
 • Aftalte arbejdshandlinger

  Værktøjer til ISA 4400 Aftalte Arbejdshandlinger. Dette kaldes også "erklæring om faktiske resultater".

  Artikel antal:
  2
 • Assistance
  Artikel antal:
  22
 • Bogholderi
  Artikel antal:
  5
 • Corona

  Her finder du værktøjer relateret til coronavirus.

  Artikel antal:
  50
 • Erklæringer
  Artikel antal:
  117
  • Aftalte arbejdshandlinger erklæringer
   Artikel antal:
   2
  • Assistance erklæringer

   Denne kategori indeholder erklæringer til assistance efter ISRS 4410.

   Artikel antal:
   19
  • Budget erklæringer

   Denne kategori viser erklæringer til budget efter ISAE 3400.

   Artikel antal:
   3
  • Review udført af ISA revisor

   Værktøjer og skabeloner i denne kategori er til afgivelse af reviewerklæringer. Erklæringerne er gældende når revisor udfører ISA revision af årsregnskabet.

   Artikel antal:
   9
  • Review

   Værktøjer og skabeloner i denne kategori er til afgivelse af reviewerklæringer

   Artikel antal:
   21
  • Revision erklæringer

   Denne kategori indeholder erklæringer om revision. Dels revisionspåtegninger på regnskaber, dels erklæringer på andre regnskaber.

   Artikel antal:
   23
  • Selskabsretlige erklæringer og andre erklæringer med sikkerhed

   Denne kategori indeholder erklæringer som skal gives efter selskabsloven samt andre erklæringer med sikkerhed.

   Det var relevant ved overgangen til ISAE 3000 den 15.12.2015, at anføre på erklæringerne om de var til brug før eller efter 15.12.2015. Dette er ikke relevant mere, og alle de erklæringer som findes i kategorien, er til brug efter 15.12.2015 uanset navnet på dem.

   Artikel antal:
   23
   • ISAE 3000 kvalitetsstyring

    Denne kategori indeholder revisors arbejdspapirer til kvalitetsstyring til en ISAE 3000 erklæring. Dette fordi der er mange kvalitetsstyringssystemer som ikke indeholder det krævede. ISAE 3000 stiller krav til:

    1. skriftlig kundeaftale,
    2. planlægning af opgaven,
    3. oplistning af ikke-korrigeret fejlinformation,
    4. indhentelse af ledelsens regnskabserklæring,
    5. konklusion. Dokumentation for udførelsen er indeholdt i konklusionsarket og planlægningsnotatet.
    6. erklæring. Erklæringerne skal findes i særskilt kategori om selskabsretlige erklæring. Vi har forsøgt at indsætte links til erklæringerne i konklusionsarket.
    Artikel antal:
    0
  • Udvidet gennemgang

   Erklæringer om udvidet gennemgang.

   Artikel antal:
   16
 • Hvidvask
  Artikel antal:
  17
 • Interessentskaber
  Artikel antal:
  1
 • Kvalitetsstyring
  Artikel antal:
  6
  • Andre erklæringer med sikkerhed

   Denne kategori indeholder arbejdspapirer og værktøjer til revisors opgaver med at afgive "andre erklæringer med sikkerhed", fx. selskabsretlige erklæringer.

   Artikel antal:
   4
  • Kvalitetsstyringsmanualer

   I denne kategori finder du manualer til virksomhedens kvalitetsstyring. Du kan kun se de manualer du har adgang til, fx. til godkendt revisionsvirksomhed, bogføringsvirksomhed, mv.

   Artikel antal:
   2
   • Godkendt virksomhed med alle typer erklæringer

    Denne kategori indeholder kvalitetsstyringsmanual for revisionsvirksomheder der er godkendte efter revisorloven, og som skal have en lovpligtig kvalitetsstyringsmanual.

    Artikel antal:
    1
   • Godkendt virksomhed, udelukkende erklæringer uden sikkerhed

    Denne kategori indeholder kvalitetsstyringsmanualen for revisionsvirksomheder der er godkendt efter revisorloven, men hvor revisionsvirksomheden ikke afgiver erklæringer med sikkerhed efter revisorlovens § 1, stk. 2. Altså dermed udelukkende erklæringer efter revisorlovens § 1, stk. 3.

    Artikel antal:
    1
 • Moms

  Her finder du værktøjer til moms og afgifter.

  Artikel antal:
  0
 • Persondata

  Her finder du værktøjer relateret til persondata. Dataene er tilpasset persondataforordning med virkning fra 25.5.2018.

  Artikel antal:
  13
 • Regnskab

  Værktøjer til beregninger ved opstilling af regnskab. Kategorien indeholder også værktøjer til regnskabskontrol, dvs. at anvendelse af værktøjerne giver et review- eller revisionsbevis af forskellig styrke.

  Artikel antal:
  57
 • Review (regnskaber for perioder der slutter 30.12.2013 eller tidligere)

  Værktøjer og skabeloner i denne kategori er til afgivelse af reviewerklæringer

  Artikel antal:
  8
 • Revision

  Værktøjerne i denne kategori er til afgivelse af revisionspåtegninger.

  Artikel antal:
  39
  • Revision af offentlige midler

   Værktøjerne i denne kategori er til revision af offentlige midler. Det kan fx. være revision af en offentlig instution, eller en forening eller provat virksomhed, som modtager tilskud.

   Artikel antal:
   8
  • Revision af regnskabsmæssige skøn

   Værktøjerne i denne kategori er til revision af regnskabsmæssige skøn. De er opdateret til ISA 540, som gælder for revision af perioder der starter 15.12.2019 (fx. 2020-kalenderårsregnskab).

   Artikel antal:
   3
 • Revisionsstandarder
  Artikel antal:
  2
 • Revisorvirksomheden
  Artikel antal:
  21
  • Ferieloven
   Artikel antal:
   5
  • Kundeinfo

   Denne kategori indeholder informationsmaterialer som kan udleveres til kunder.

   Artikel antal:
   0
 • Selskaber
  Artikel antal:
  34
 • Skat

  Her finder du værktøjer til opgørelser i forbindelse med Skat, fx. kørselsfradrag, forbrug af egne varer mv.

  Artikel antal:
  35
 • Review

  Værktøjer og skabeloner i denne kategori er til afgivelse af reviewerklæringer.

  Artikel antal:
  1
 • Udvidet gennemgang

  Værktøjer og skabeloner i denne kategori er til afgivelse af erklæringer om udvidet gennemgang.

  Artikel antal:
  19
 • Virksomhedsoverdragelse
  Artikel antal:
  1

Værktøjer til Hvidvask