Login


         

SøgVærktøjer

I denne sektion kan du finde alle de værktøjer og skabeloner du har til rådighed som abonnent. Vi er sikre på, at du vil få stor glæde af værktøjer Hvis du har ønsker til en nyhed, en skabelon eller et emne du mener der bør beskrives, er du altid velkommen til at kontakte os, og vi vil naturligvis sætte vores kunders ønsker højt på prioriteringslisten. Den nemmeste måde at gøre dette på, er at anføre en kommentar til det enkelte værktøj. Ved at vælge et under-menu-punkt i menuen 'Værktøjer' får du vist artikler i den relevante kategori i blogformat. Du kan selvfølgelig også søge efter værktøjet i søgeboksen til højre på siden.

Oms slutafregning p2 med frist 30.10.2022 (revisors dokumentation ISRS 4400)

Dette er samlet dokumentationspakke til revisor til brug for erklæring efter ISRS 4400, om slutafregning for kompensation til selvstændige mv. som følge af coronavirus, for 1.9.2020 - 28.2.2022.

Erhvervsstyrelsen kan i forbindelse med slutafregningen pålægge en virksomhed at anvende bistand fra en uafhængig, godkendt revisor. Der er tale om arbejde med en erklæring uden sikkerhed efter Revisorlovens §1, stk. 3.

Hvis virksomheden er pålagt revisorbistand, kan de få godtgørelse for 80 % af udgiften til revisor i forbindelse med slutafregningen, dog maks. 8.000 kr., hvis man har modtaget op til 250.000 kr. i lønkompensation. Hvis man har fået udbetalt mere end 250.000 kr. i kompensation, skal man selv dække udgiften til revisor. Denne godtgørelse gælder uanset hvor mange arbejdshandlinger, der skal udføres i revisorerklæringen. Godtgørelsen gives per bekendtgørelse, som man er udtaget til revisorkontrol efter.

Revisor skal sende 4400-erklæringen til Erhvervsstyrelsen senest 8 uger efter, revisor første gang notificeres om, at vedkommende skal bistå virksomheden i slutafregningen. Denne frist gælder også, hvis indberetningen sendes tilbage til virksomheden.

Læs mere...

Løn slutafregning p2 med frist 30.10.2022 (revisors dokumentation ISRS 4400)

Dette er samlet dokumentationspakke til revisor til brug for erklæring efter ISRS 4400, om slutafregning for lønkompensation som følge af coronavirus, for 30.8.2020 - 15.2.2022.

Erhvervsstyrelsen kan i forbindelse med slutafregningen pålægge en virksomhed at anvende bistand fra en uafhængig, godkendt revisor. 

Hvis virksomheden er pålagt revisorbistand, kan de få godtgørelse for 80 % af udgiften til revisor i forbindelse med slutafregningen, dog maks. 8.000 kr., hvis man har modtaget op til 250.000 kr. i lønkompensation. Hvis man har fået udbetalt mere end 250.000 kr. i kompensation, skal man selv dække udgiften til revisor. Denne godtgørelse gælder uanset hvor mange arbejdshandlinger, der skal udføres i revisorerklæringen. Godtgørelsen gives per bekendtgørelse, som man er udtaget til revisorkontrol efter.

23.9.2022: Opdateret i overskriften med, at fristen var skrevet forkert. Fristen er p.t. 30.10.2022. Desuden rettet en skrivefejl i ledelseserklæringen.
Se mere om fristudskydelsen her: https://erhvervsstyrelsen.dk/ny-frist-indberette-til-slutafregning-paa-kompensationsordningerne-den-30-oktober-2022

Læs mere...

Revisionspåtegning - forbehold mgl. bevis primo - bortset-fra

Den uafhængige revisors erklæringer med konklusion med forbehold for værdipapirer og kapitalandele.

Omstændighederne omfatter følgende:

 • Revisor er valgt efter primo (revision af 20x2. Revisor er valgt efter 31.12.20x1, og deltog således ikke i lagerkontrol 31.12.20x1)
 • Påvirkningen af forholdet, som medfører forbeholdet, er ikke potentielt gennemgribende.

Læs mere...

Revision af regnskabsmæssige skøn - varebeholdninger

Dette værktøj indeholder et stadard-notat til dokumentation af ISA-revision af regnskabsmæssige skøn. Det omhandler varebeholdninger, som indregnes til kostpris i klasse B.

Der er tale om revision efter de internationale standarder om revision (ISA 540 som den gælder for regnskabsåret 2020).

Læs mere...

Befordringsgodtgørelse, skattefri 2022 (maj-dec)

Denne skabelon anvendes til at beregne skattefri befordringsgodtgørelse for 2022. Arket omfatter en liste over de 20 mest anvendte kunder, hvor der udbetales skattefri kørselsgodtgørelse. Når disse anvendes, indsættes automatisk kundenavn, adresse, formål og antal kilomenter. Kørselsgodtgørelse for revisorer, advokater, konsulenter mv., kan dermed opgøres hurtigt og effektivt.

Satserne er ændret 26.4.2022, gældende fra 1.5.2022. Dette ark indeholder de opdaterede satser. Husk at de gamle satser er gældende fra 1.1.2022 - 30.4.2022. Arket til dette findes her.

Læs mere...

Befordringsfradrag 2022

Med denne skabelon kan du nemt og automatisk beregne befordringsfradraget for 2022 til forskudsangivelse og selvangivelse. Indtast blot afstanden mellem hjem og arbejde, samt antal dage på arbejde i året. Fradraget beregnes automatisk.

28.4.2022: Skatterådet har 26.4.2022 besluttet at forhøje satserne. De ændrede satser gælder fra 1.1.2022. Dette ark indeholder de forhøjede satser.

Læs mere...

Rejsegodtgørelse, skattefri 2022

Denne skabelon anvendes til at beregne skattefri rejsegodtgørelse for 2022. Indtast rejsens start- og sluttidspunkt, og arket beregner resten. Du kan dog overskrive værdierne, hvis fx. arbejdsgiver ikke yder fuld betaling efter statens takster. Rejsegodtgørelse mv., kan dermed opgørelse hurtigt og effektivt.

Læs mere...

Forbrug af egne varer landbrug 2022

Excel fil til opgørelse af Forbrug af egne varer for 2022 til beskatning hos landbrugere.

Læs mere...

Forbrug af egne varer landbrug 2021

Excel fil til opgørelse af Forbrug af egne varer for 2021 til beskatning hos landbrugere.

Læs mere...

Forbrug af egne varer landbrug 2020

Excel fil til opgørelse af Forbrug af egne varer for 2020 til beskatning hos landbrugere.

Læs mere...

Flere artikler...

 1. Forbrug af egne varer 2022
 2. Forbrug af egne varer 2021
 3. Erklæring aftalte arbejdshandlinger - om omsætning
 4. Kundeaftale aftalte arbejdshandlinger - om omsætning
 5. Kompensation faste omkostninger - 2021.12 genbrug (delvis)
 6. Kompensation faste omkostninger - 2021.12 første erklæring
 7. Elafgifter godtgørelse 2022 (1. halvår)
 8. Elafgifter godtgørelse 2022 (2. halvår)
 9. Elafgifter godtgørelse 2021
 10. Indtægter - besvigelsesrisiko - Revisionsnotat
 11. Hvidvask spørgsmål til kunder
 12. Regnskabstjekliste - klasse B corona 2021
 13. Regnskabstjekliste - klasse B anvendt regnskabspraksis 2021
 14. Regnskabstjekliste - klasse B 2021
 15. Regnskabstjekliste - klasse B mikrovirksomhed noter 2021
 16. Regnskabstjekliste - klasse B noter 2021
 17. Selskabsskat, udskudt skat, afstemning og skattemæssige afskrivninger 2021
 18. Befordringsgodtgørelse, skattefri 2022 (jan-apr)
 19. Fri bil 2021-2026
 20. IVS omregistrering generalforsamlingsreferat, konvertering af gæld til kapitalejer
 21. IVS omregistrering generalforsamlingsreferat, overførsel fra frie reserver
 22. Valg af erklærings-konklusion
 23. Løn slutafregning 9.3.2020 - 29.8.2020 revisors dokumentation (ISRS 4400)
 24. Overførsel af persondata til tredjelande
 25. Slutafregning for lønkompensation (9. marts 2020 – 29. august 2020)
 26. Slutafregning for faste omkostninger (9. marts 2020 – 8.juni/juli 2020)
 27. Revisorerklæring a-skattelån, ejerskifte
 28. Kompensation selvstændige 9/3-31/8 slutafregning Notat
 29. Kompensation selvstændige 9/3-31/8 slutafregning
 30. Hvidvask og ID mv.
 31. Momslån - revisorerklæring
 32. Revision af regnskabsmæssige skøn - ejd 36
 33. Revision af regnskabsmæssige skøn - ejd 41
 34. Kompensation arrangementer - tekst
 35. Regnskabstjekliste - klasse B årsregnskabsloven ændringer 2020
 36. Regnskabstjekliste - klasse B corona 2020
 37. Regnskabstjekliste - klasse B mikrovirksomhed noter 2020
 38. Regnskabstjekliste - klasse B anvendt regnskabspraksis 2020
 39. Regnskabstjekliste - klasse B 2020
 40. Anvendt regnskabspraksis - samlet klasse B
 41. Regnskabstjekliste - klasse B noter 2020
 42. Efteruddannelse selvstudie eksempeldokumentation
 43. Kompensation faste omkostninger - 2021.03 første erklæring
 44. Kompensation faste omkostninger - 2021.03 - ny ansøgning - samme revisor
 45. Kompensation faste omkostninger - tillægserklæring dokumentation (4400)
 46. Befordringsfradrag 2020
 47. Befordringsfradrag 2021
 48. Befordringsgodtgørelse, skattefri 2021
 49. Rejsegodtgørelse, skattefri 2021
 50. Udbytte, ulovligt udloddet, tilbagebetaling til selskab med renter
 51. Regnskab B 2020 - corona
 52. ÅRL 2020 - eksempel på note § 58a jf 37-38
 53. Aktivitetspulje til caféer, restauranter og barer mv.
 54. Kompensation kasserede varer 26-27 / 9 - 2020
 55. Kompensation til leverandører til private fester
 56. Kompensation faste omkostninger "light"
 57. Kompensation tabte annonceindtægter - efterregulering - ISA 805 dokumentation
 58. Ekspert (ledelsesudpeget), revisors arbejdspapir
 59. Ekspert (ledelsesudpeget), revisors arbejdspapir Veritas
 60. Kompensation faste omkostninger ekstra
 61. Risikovurderinger fra myndigheder
 62. Bogføringsloven
 63. Kompensation faste omkostninger - Skønsposter
 64. Kompensation faste omkostninger - ny bekendtgørelse 6.5.2020
 65. Kompensation faste omkostninger - revisorpris undervisningsmaterialer
 66. Skattekredit - litteratur
 67. Skattekredit - revisorerklæring
 68. Skattekredit - vejledning fra skattestyrelsen
 69. Kompensationordninger - eksempler på misbrug
 70. Momslån - notat
 71. Kompensation 2020-04-18 ændringer
 72. Kompensation faste omkostninger - Kursus 15.4.2020
 73. Kompensation faste omkostninger - ISA 805 dokumentation
 74. Kompensation løn hjemsendte medarbejdere - tro-og-love erklæring
 75. Kompensation løn hjemsendte medarbejdere - beregning
 76. Kompensation løn hjemsendte medarbejdere - litteratur
 77. Kompensation løn hjemsendte medarbejdere - notat
 78. Kompensation selvstændige - beregning
 79. Kompensation selvstændige - notat
 80. Kompensation selvstændige - litteratur
 81. Kompensation faste omkostninger - notat
 82. Kompensation faste omkostninger - beregning
 83. Kompensation faste omkostninger - litteratur
 84. Sygedagpenge - litteratur
 85. Oversigt over tilskudsordninger
 86. Kompensation arrangementer - beregning
 87. Kompensation arrangementer - tjekliste
 88. Kompensation arrangementer - litteratur
 89. Kompensation arrangementer - kundeaftale
 90. Kompensation arrangementer - erklæring
 91. Regnskabet 2019 - eksempler på coronatekster
 92. Regnskabstjekliste - klasse B noter 2019
 93. Ferieloven vigtige datoer tidsline
 94. Ferieloven notat om diverse forhold
 95. Elafgifter godtgørelse 2020
 96. Forbrug af egne varer 2020
 97. Regnskabstjekliste - klasse B
 98. Befordringsgodtgørelse, skattefri 2020
 99. Rejsegodtgørelse, skattefri 2020
 100. Omregistrering af IVS til ApS - Tjekliste

Underkategorier

 • Administration
  Artikel antal:
  14
 • Aftalte arbejdshandlinger

  Værktøjer til ISA 4400 Aftalte Arbejdshandlinger. Dette kaldes også "erklæring om faktiske resultater".

  Artikel antal:
  2
 • Assistance
  Artikel antal:
  21
 • Bogholderi
  Artikel antal:
  3
 • Corona

  Her finder du værktøjer relateret til coronavirus.

  Artikel antal:
  50
 • Erklæringer
  Artikel antal:
  115
  • Aftalte arbejdshandlinger erklæringer
   Artikel antal:
   2
  • Assistance erklæringer

   Denne kategori indeholder erklæringer til assistance efter ISRS 4410.

   Artikel antal:
   19
  • Budget erklæringer

   Denne kategori viser erklæringer til budget efter ISAE 3400.

   Artikel antal:
   3
  • Review udført af ISA revisor

   Værktøjer og skabeloner i denne kategori er til afgivelse af reviewerklæringer. Erklæringerne er gældende når revisor udfører ISA revision af årsregnskabet.

   Artikel antal:
   9
  • Review

   Værktøjer og skabeloner i denne kategori er til afgivelse af reviewerklæringer

   Artikel antal:
   21
  • Revision erklæringer

   Denne kategori indeholder erklæringer om revision. Dels revisionspåtegninger på regnskaber, dels erklæringer på andre regnskaber.

   Artikel antal:
   23
  • Selskabsretlige erklæringer og andre erklæringer med sikkerhed

   Denne kategori indeholder erklæringer som skal gives efter selskabsloven samt andre erklæringer med sikkerhed.

   Det var relevant ved overgangen til ISAE 3000 den 15.12.2015, at anføre på erklæringerne om de var til brug før eller efter 15.12.2015. Dette er ikke relevant mere, og alle de erklæringer som findes i kategorien, er til brug efter 15.12.2015 uanset navnet på dem.

   Artikel antal:
   22
  • Udvidet gennemgang

   Erklæringer om udvidet gennemgang.

   Artikel antal:
   15
 • Hvidvask
  Artikel antal:
  15
 • Interessentskaber
  Artikel antal:
  1
 • Kvalitetsstyringsmanualer

  I denne kategori finder du manualer til virksomhedens kvalitetsstyring. Du kan kun se de manualer du har adgang til, fx. til godkendt revisionsvirksomhed, bogføringsvirksomhed, mv.

  Artikel antal:
  4
  • Godkendt virksomhed med alle typer erklæringer

   Denne kategori indeholder kvalitetsstyringsmanual for revisionsvirksomheder der er godkendte efter revisorloven, og som skal have en lovpligtig kvalitetsstyringsmanual.

   Artikel antal:
   3
  • Godkendt virksomhed, udelukkende erklæringer uden sikkerhed

   Denne kategori indeholder kvalitetsstyringsmanualen for revisionsvirksomheder der er godkendt efter revisorloven, men hvor revisionsvirksomheden ikke afgiver erklæringer med sikkerhed efter revisorlovens § 1, stk. 2. Altså dermed udelukkende erklæringer efter revisorlovens § 1, stk. 3.

   Artikel antal:
   1
 • Moms

  Her finder du værktøjer til moms og afgifter.

  Artikel antal:
  0
 • Persondata

  Her finder du værktøjer relateret til persondata. Dataene er tilpasset persondataforordning med virkning fra 25.5.2018.

  Artikel antal:
  13
 • Regnskab

  Værktøjer til beregninger ved opstilling af regnskab. Kategorien indeholder også værktøjer til regnskabskontrol, dvs. at anvendelse af værktøjerne giver et review- eller revisionsbevis af forskellig styrke.

  Artikel antal:
  55
 • Review (regnskaber for perioder der slutter 30.12.2013 eller tidligere)

  Værktøjer og skabeloner i denne kategori er til afgivelse af reviewerklæringer

  Artikel antal:
  8
 • Revision

  Værktøjerne i denne kategori er til afgivelse af revisionspåtegninger.

  Artikel antal:
  39
  • Revision af offentlige midler

   Værktøjerne i denne kategori er til revision af offentlige midler. Det kan fx. være revision af en offentlig instution, eller en forening eller provat virksomhed, som modtager tilskud.

   Artikel antal:
   8
  • Revision af regnskabsmæssige skøn

   Værktøjerne i denne kategori er til revision af regnskabsmæssige skøn. De er opdateret til ISA 540, som gælder for revision af perioder der starter 15.12.2019 (fx. 2020-kalenderårsregnskab).

   Artikel antal:
   3
 • Revisionsstandarder
  Artikel antal:
  2
 • Revisorvirksomheden
  Artikel antal:
  21
  • Ferieloven
   Artikel antal:
   5
  • Kundeinfo

   Denne kategori indeholder informationsmaterialer som kan udleveres til kunder.

   Artikel antal:
   0
 • Selskaber
  Artikel antal:
  33
 • Skat

  Her finder du værktøjer til opgørelser i forbindelse med Skat, fx. kørselsfradrag, forbrug af egne varer mv.

  Artikel antal:
  33
 • Review

  Værktøjer og skabeloner i denne kategori er til afgivelse af reviewerklæringer.

  Artikel antal:
  1
 • Udvidet gennemgang

  Værktøjer og skabeloner i denne kategori er til afgivelse af erklæringer om udvidet gennemgang.

  Artikel antal:
  18
 • Virksomhedsoverdragelse
  Artikel antal:
  1

Værktøjer til Hvidvask