Login


         

SøgKvalitetsstyringsmanual

Faglig Afdelings kvalitetsstyringsmanual er lavet med henblik at overholde alle regler, så man er sikker på at bestå kontrollen.

Pris

Prisen er 3.995 kr. årligt plus moms. Hvis man i forvejen er totalabonnenet, er prisen 3.495 kr. årligt plus moms.

Hvorfor?

Vi oplever på intern og ekstern kvalitetskontrol, at der er udfordringer med den eksisterende manual. Fx fordi manualen ikke er opdateret. Og dét betyder at vi bruger tid/penge på at manualen opdateres. Vi oplever problemer hos ca. halvdelen af steder, vi gennemfører intern kontrol.

Hvad får man?

Kvalitetsstyringsmanualen er en manual som beskriver systemet. Der er ikke tale om et helt system.

Man modtager en manual på 23 sider i word, som er pædagogisk bygget op. Rækkefølgen følger kvalitetskontrollantens spørgsmål. Det er dermed muligt at rette i manualen, men det er ikke nødvendigt. Manualen overholder reglerne.

En gang årligt skal indhentes en erklæring fra alle ansatte om bl.a. uafhængighed. Denne finder du også i manualen.

I manualen er også et efteruddannelsesregnskab i Excel, som kvalitetskontrollanten skal tjekke.

Kvalitetskontrollantens skema 2 referencerne er udfyldt på forhånd. Dermed er det lettere for kontrollanten at finde tingene og kontrollanten skal ikke selv udfylde referencerne. Der kan spares et par timer på den eksterne kvalitetskontrol.

Opdateringer

Mindst en gang årligt opdaterer vi manualen for at sikre, at den besvarer netop de spørgsmål som kvalitetskontrollanten stiller. Så med denne manual er du sikker på at bestå kvalitetskontrollen.

Oplysninger der skal udskiftes

I manualen skal du kun udskifte oplysningen om, hvilket system du anvender. Og selvfølgelig skal dit system indeholde de krævede tjekskemaer. Vi hjælper med at forklare om de enkelte dele, hvis du har behov for det. Udskiftningerne, før du kan anvende manualen i din virksomhed, tager dermed 5 min.

Information

Se mere her. Eller ring på 70 10 70 12 og få en snak om kvalitetsstyringssystemet og –manualen i din virksomhed, og hvordan fremtiden kunne se ud.

Værktøjer til Hvidvask