Login


         

SøgPriser

Nedenfor kan du se vores priser. Vi leverer dyr viden til en rimelig pris, bl.a. ved at anvende teknologi lidt smartere, og ved at opnå stordriftsfordele.

Værktøjer og hotline

Du får en faglig afdeling. Du får adgang til alle vores skabeloner og værktøjer, vi klæder dig på med nyhedsartikler dedikeret til revisionsvirksomheder og du og dine kolleger kan ringe til vores hotline indenfor regnskab/revision/erklæringer og få hjælp når I har brug for det. Hertil kommer at du får 18,75 procent rabat på vores timepris ved intern kvalitetskontrol og ved løsning af faktiske kundeopgaver på dine vegne. Bindingsperiode 12 måneder. Derefter kan opsiges til udgangen af et kvartal.

Med abonnement på værktøjer og hotline sparer du 5 procent + rabatten du høster på timepriserne.

Husk at se, hvad der ikke er omfattet.

 

5.150 kr. per kvartal

Værktøjer og skabeloner

Du får adgang til et arsenal af opdaterede værktøjer og skabeloner, som letter dagligdagen på revisionskontoret, og som giver dig let adgang til de værktøjer som du tjener penge på at levere til din kunde. Samtidig sparer du selv tiden og besværet med at holde de mere end 80 værktøjer ajour med nye regler, beløbssatser mv. Bindingsperiode 12 måneder. Derefter kan opsiges til udgangen af et kvartal.

Du kan se et udsnit af pakken her.

3.423 kr. per kvartal

Erklæringer uden sikkerhed

Abonnementet "Erklæringer uden sikkerhed" er for dig som udelukkende afgiver erklæringer uden sikkerhed. Disse er i øjeblikket Assistance (ISRS 4410) og Aftalte arbejdshandlinger (ISRS 4400).

Abonnementet omfatter adgang til alle værktøjer og skabeloner vedrørende erklæringer uden sikkerhed. Desuden får du en kvalitetsstyringsmanual, som er tilpasset at du ikke afgiver erklæringer med sikkerhed.

Med andre ord får du her "pakken" til at drive godkendt revisionsvirksomhed, som ikke afgiver erklæringer med sikkerhed, og som derfor ikke udtages til kvalitetskontrol, men stadig overholder ISQM1 og andre regler der gælder for godkendte revisionsvirksomheder. Bindingsperiode 12 måneder. Derefter kan opsiges til udgangen af et kvartal.

1.559 kr. per kvartal

Hvidvask (godkende revisorer, bogholdere eller ikke-godkendt revisor)

Manual som indeholder alle pligtige procedurer vedr. hvidvask. Samt adgang til værktøjer om hvidvask. Bindingsperiode 12 måneder. Derefter kan opsiges til udgangen af et kvartal.

1.039 kr. per kvartal.

Kvalitetsstyring ISAE 3000

Pakken indeholder alle dokumenter til dokumentationen i kvalitetsstyringen i forbindelse med afgivelse af "Andre erklæringer med sikkerhed".

P.t. indeholder pakken 10 områder, herubder

1) Genoptagelse

2) Stiftelse, hvor revisor indestår for kapital på bankkonto

3) Udlodning af fordring 

Bindingsperiode 12 måneder. Derefter kan opsiges til udgangen af et kvartal.

1.301 kr. / kvartal.

Kundevendte artikler

Læg nyheder på din hjemmeside eller sociale medier en gang om måneden. Eller send dem til kunder eller dit netværk, som om du selv havde skrevet dem.

Der faktureres primo året for hele året. Der sker ikke hverken hel eller delvis tilbagebetaling ved opsigelse. Opsigelsesvarsel er 12 måneder.

7.491 kr. / årligt

33% rabat hvis du abonnenerer på "Værktøjer og hotline".

Se mere her.

Nyhedsartikler (Revisornyt)

Udsendes på mail. Vi udsender 40-50 nyhedsbreve om året.

Du kan se eksempler på nyhedsartikler på forsiden.

 

Gratis

Kvalitetsstyringsmanual

En manual som sikrer beståelse af kvalitetskontrollen på manual-niveau.

Opsigelsesvarsel: Straks, og til udløb samme kalenderår (man kan således blot købe manuelen én gang).

4.156 kr. / år

3.636 kr. / år hvis du abonnenerer på "Værktøjer og hotline".

Guide til kapitalejerlån

Guiden på beskriver den regnskabsmæssige, skattemæssige, erklæringsmæssige og selskabsretlige håndtering af et lån der er ulovligt, og skattepligtigt. Guiden håndterer både året hvor der hæves, og året hvor lånet opdages og skal løses. Guiden håndterer udlodning som udbytte og uddeling som løn.

Guiden kommer med eksempler på de faktiske beskrivelser til anvendt regnskabspraksis, noter og erklæring.

Opsigelsesvarsel: Straks, og til udløb samme kalenderår (man kan således blot købe guiden én gang).

1.035 kr. / år.

Gratis for værktøjsabonnnenter.

Hotline

Alle revisorer, bogholdere, administratorer osv. kan ringe eller skrive til os med faglige spørgsmål indenfor regnskab, revision, erklæringer, kvalitetsstyring, efteruddannelse, revisorloven og få et hurtigt svar, når du står og mangler det.

1.665 kr. / time, og faktureres per påbegyndt kvarter.

Hotline moms

Du og dine kolleger kan ringe eller skrive til os med faglige spørgsmål indenfor moms og få et hurtigt svar, når du står og mangler det.

Andre revisorer, bogholdere osv. kan også anvende vores hotline på moms. Hotline på moms faktureres i disse tilfælde særskilt og prisen aftales med momskonsulenten (afhænger af medgået tid).

1.040 kr. / kvartal

Intern kvalitetskontrol

Vi hjælper med at gennemføre intern kvalitetskontrol i din virksomhed, og samtidig finder vi områder, hvor det kunne køre lidt mere smidigt og let. Her bliver du virkelig klædt på til den eksterne kontrollant som Erhvervsstyrelsens revisortilsyn udpeger.

 

Timepris 1.665 kr.

1.353 kr. hvis du abonnener på "Værktøjer og hotline"

Rabat på opgaver

Når du ikke har tid til dén virksomhedsomdannelse, spaltning eller likvidation osv. som kunden rykker for, rykker vi ud. Vi arbejder som underleverandør til dig, efter de retningslinjer som du udstikker. Og vi er 100% loyale og sikrer at kunden bliver hos dig som revisor. Naturligvis sikrer vi samtidig at relevante kvalitetsstyringsbestemmelser er overholdt og dokumenteret. Husk at du også kan få opgaver løst indenfor moms. Prisen på opgaveløsning indenfor moms på faglig tungere rådgivning, fx. bindende svar og større sager aftales fra gang til gang.

 

Timepris 1.665 kr.

1.353 kr. hvis du abonnerer på "Væktøjer og hotline".

 Alle priser er angivet i danske kroner, eksklusive moms og eventuelle udlæg.

Værktøjer til Hvidvask