Login


         

SøgIntern kvalitetskontrol

Som abonnent i Faglig Afdeling, kan du trække på vores ekspertviden om kvalitetskontrol, dels i vores hotline, dels ved at modtage vores nyhedsartikler og bruge vores værktøjer og skabeloner. Men du kan også anvende os som din interne kvalitetskontrollant. Vi vil arbejde sammen med dig om at din virksomheds kvalitetsstyringssystem lever op til lovens krav, men også bliver fleksibelt og praktisk anvendeligt.

Som intern kvalitetskontrollant, gennemgår vi dit kvalitetsstyringssystem samt et aftalt udvalg af faktiske erklæringssager, og vi anvender Erhvervsstyrelsens retningslinier og checklister, så du bliver forberedt bedst muligt til den af Erhvervsstyrelsen udpegede kvalitetskontrollant kommer på besøg. 

Abonnenter kan anvendes vores assistance til interne kvalitetskontrol til nedsatte satser (se rabat på opgaver).

 

Værktøjer til Hvidvask