Login


         

SøgIntern kvalitetskontrol / AML kontrol

Som abonnent i Faglig Afdeling, kan du trække på vores ekspertviden om kvalitetskontrol, dels i vores hotline, dels ved at modtage vores nyhedsartikler og bruge vores værktøjer og skabeloner. Men du kan også anvende os som din interne kvalitetskontrollant.

Intern kontrol af hvidvask

Alle virksomheder omfattet af hvidvaskloven skal have intern kontrol af hvidvask. Denne interne kontrol skal indeholde en kontrol af, at virksomheden har passende procedurer, kontroller mv., samt at kontrollerne udføres og er passende.

Som intern kvalitetskontrollant, gennemgår vi dit system til anti-hvidvask samt et aftalt udvalg af faktiske sager, og vi anvender vores erfaringer fra Erhvervsstyrelsens kontroller, så du bliver forberedt bedst muligt til Erhvervsstyrelsens kontrol.

Vi tilbyder også at bistå som bisidder ved Erhvervsstyrelsens kontrol, samt som din rådgiver i forbindelse med hele kontrollen.

Intern kontrol efter revisorlovgivningen

Vi vil arbejde sammen med dig om at din virksomheds kvalitetsstyringssystem lever op til lovens krav, men også bliver fleksibelt og praktisk anvendeligt.

Som intern kvalitetskontrollant, gennemgår vi dit kvalitetsstyringssystem samt et aftalt udvalg af faktiske erklæringssager, og vi anvender Erhvervsstyrelsens retningslinier og checklister, så du bliver forberedt bedst muligt til den af Erhvervsstyrelsen udpegede kvalitetskontrollant kommer på besøg. 

Abonnenter kan anvendes vores assistance til interne kvalitetskontrol til nedsatte satser (se rabat på opgaver).

 

Værktøjer til Hvidvask