Login


         

SøgRevisionskontoret

Ny erklæringsvejledning

 Erhvervsstyrelsen har udgivet en ny erklæringsvejledning, som er opdateret i forhold til versionen fra 2009. Den giver svar på en række forhold.

Læs mere...

Whistleblowerloven gælder også revisorer

Whistleblowerloven som træder i kraft 17. december 2021 gælder også for revisorers whistleblowerordning efter revisorloven og hvidvaskloven.

Læs mere...

Digital post ændres 30.11.2021

 Hvis revisionsvirksomheden har adgang til kunders digitale post, sker der ændringer 30/11.

Læs mere...

Gebyrer til Erhvervsstyrelsen

Alle godkendte revisorer skal årligt afregne et gebyr til Erhvervsstyrelsen. Vi dykker ned i gebyrets indhold samt betaling fra forskellige virksomhedstyper.

Læs mere...

Erhvervsstyrelsen kontroller 2020

Erhvervsstyrelsen har sendt en årsrapport på gaden, om sine kontroller i 2020. Vi bringer de væsentligste nyheder.

Læs mere...

Pligtig whistleblowerordning

Arbejdsgivere med 250+ ansatte skal have etableret whistleblowerordning senest 17.12.2021. Arbejdsgivere med 50-249 ansatte skal etablere ordning senest 17.12.2023.

Læs mere...

Revisionspligten & kontrolpakke ’22

Der varsles både stramninger og lempelser. Vi kalder det ”Kontrolpakke ’22” fordi man kan forvente at diverse love får virkning for 2022.

Læs mere...

Efteruddannelse, kompetenceudvikling fejler

En fejl i ERST systemer gver problemer for indtastning af kompetenceevaluering.

Læs mere...

Indberetning af efteruddannelse 2018-2020

Der skal indberettes efteruddannelse for godkendte revisorer seneste 1. april 2021. Men hvordan? Og der skal tages til evt. kompetenceevaluering inden nytår 2020.

Læs mere...

Revisoruddannelsen +revisorloven ændres

Der er fremsat lovforslag der skal ændre revisorloven, herunder uddannelsen. De nuværende moduler A+B+C ændres.

Læs mere...

Flere artikler...

 1. Dokumentation ved kompensation faste omkostninger
 2. Udbytte efter mere end 5 måneder
 3. Slip for ulovlige kapitalejerlån
 4. Ekstra gebyr for revisorer (for hvidvask)
 5. Mere kontrol, straf og gebyrer for revisorer
 6. Fremrykket skattekreditordning
 7. Kvalitetskontrol udtagelse - og online kursus til at bestå
 8. Revisoruddannelsen skal ændres
 9. Mere kontrol, straf og gebyrer for revisorer
 10. Ferieloven, tips og tricks om overgangsperioden
 11. Regler for efteruddannelse for revisorer ændres
 12. Pensionister og feriepenge
 13. Erhvervsstyrelsens kontroller 2018
 14. Ulovlige lån og hvidvask
 15. Ændringer til erklæring om udvidet gennemgang 30.6.2018
 16. Skal revisor have generalforsamlingsreferatet liggende?
 17. Må komplementar låne ud til K/S?
 18. Intern kontrol
 19. Samtidig administration og revision = over-trædelse af uafhængighedsreglerne
 20. Dødelig sygdom og efteruddannelseskrav
 21. Indberetning af efteruddannelse
 22. Efteruddannelse, overførsel af timer
 23. Tjek revisionsvirksomhedens registrering inden 15. januar
 24. Ændringer til udvidet gennemgang 1.1.2018
 25. Moms- og skattetjekket - er det smart?
 26. Registrering af ejere
 27. Noter om sambeskatning
 28. Revisionsvirksomheder der ikke afgiver erklæringer med sikkerhed
 29. Kapitalejerlån - lovliggørelse og guide
 30. Pligtige whistleblower ordninger
 31. Ny erklæringsbekendtgørelse 17.6.2016
 32. Revisionsprotokol og 17.6.2016
 33. Ny revisorlov vedtaget – detaljer
 34. Ny revisorlov vedtaget – overblik
 35. Revisorregistrering – kvalitetskontrol og uddannelse
 36. Husk registrering inden 15. januar
 37. Ny revisorlov i høring
 38. Ejerregisteret rykker og bøder
 39. Erhvervsstyrelsen styrker kontrollen
 40. Kapitalejerlån - løsningen
 41. CVR flytter ind på Virk og regnskaber bliver gratis
 42. Revisorers efteruddannelse kontrolleret
 43. Nu kan helt små virksomheder også blive registreret
 44. Revisors bibliotek
 45. Certificering af revisor i finansielle virksomheder
 46. Dokumentationskrav ved afhentningskøb udskudt - igen
 47. Kvalifikationseksamen 2013
 48. Faglig Afdeling laver artikler til din hjemmeside m.fl.
 49. Ny uddannelse til godkendt revisor - slut med registrerede revisorer
 50. Tillykke til 38 nye registrerede revisorer
 51. Kontrol af efteruddannelse
 52. Aktuelle kurser
 53. Indberet efteruddannelse
 54. Etik & Uafhængighed
 55. Revisorer undersøges af 2 kanaler - og staffes
 56. Legitimation af kunder

Værktøjer til Hvidvask