Login


         

SøgRevision & Review

Fem nylige afgørelser om uafhængighed

Erhvervsstyrelsen har fået bedre mulighed for at udsøge sager om overtrædelser af revisors uafhængighedsregler. Og det koster revisorer ganske dyrt i Revisornævnet.

Læs mere...

Henvendelse til fratrædende revisor

hilse 100Ny revisor skal rette henvendelse​ til tidligere revisor. Revisor er hævet fra tavshedspligten. Dette gælder også for perspnlige ejede virksomheder.

Læs mere...

Forbehold for manglende oplysninger

Artiklen debatterer det ofte forekommende forhold, at revisor i sin erklæring må tage forbehold for at der mangler oplysninger i regnskabet. Der følger detaljekrav med.

Læs mere...

Erklæringsbekendtgørelsen ændres - igen

 Den ny bekendtgørelse er udsendt i høring den 27.10.2017. Det er hovedsageligt udvidet gennemgang, der ændres.

Læs mere...

Revisorvirksomhedens pligtige registre

Alle godkendte revisionsvirksomheder, skal nu føre registre. Men hvilke, og hvad skal de indeholde?

Læs mere...

Revision af forsikringer

Hvad er revisors pligter ved revision af forsikringer? Gør det forskel om der er revision eller udvidet gennemgang?

Læs mere...

Erklæringsbekendtgørelsen, overgangsbestemmelser 2016

Her kan du se ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelserne for erklæringsbekendtgørelsen.

Læs mere...

Generalforsamlingsanbefalingen

Hvis revisor tager forbehold, skal revisor i nogle situationer anbefale generalforsamlingen, ikke at godkende regnskabet. Denne regel ændres i 2016.

Læs mere...

Konklusionen i revisionspåtegningen 4

Det er afgørende, at konklusionen i revisors påtegning bliver korrekt. Denne artikel behandler afkræftende konklusion.

Læs mere...

Erklæringer om ulovlige lån, ændres

Erhvervsstyrelsen ændrer praksis i sager om ulovlige kapitalejerlån, hvor revisor udtaler/erklærer, at skyldneren pt. ikke har midler til at tilbagebetale lånet.

Læs mere...

Flere artikler...

 1. Arbejdsskadesikring i holdingselskaber
 2. Konklusionen i revisionspåtegningen 3
 3. Holdingselskaber – flere kan fravælge revision
 4. Ejerregister og revisionspåtegningen
 5. Revision af andelsboligforeninger
 6. Konklusionen i revisionspåtegningen 2
 7. Revisionskonklusion, omsætning
 8. Revision af omsætning, fokus på risikovurdering
 9. Udvidet gennemgang – tinglysning på balancedag
 10. Udvidet gennemgang og nærtstående parter
 11. Konklusionen i revisionspåtegningen 1
 12. Skift af revisor i utide - ofte supplerende oplysning
 13. Ny virksomhed kan hjælpe med revisionen
 14. Revision af nøgleoplysningerne i andelsboligforeningers regnskab
 15. Typiske fejl i revisors erklæringer
 16. Udvidet gennemgang og nytår
 17. Hvem skal underskrive ledelsens regnskabserklæring?
 18. Ulovlige lån opfattes vidt forskelligt hos Skat og i Revisornævnet
 19. Kontrol af ledelsens overholdelse af formalia
 20. Revision af indtægter, dokumentation
 21. Tinglysningen er gratis
 22. Revision af omsætning II - besvigelser
 23. Revision af omsætning
 24. Udvidet gennemgang i høring
 25. Udvidet gennemgang Q&A
 26. Udvidet gennemgang gælder fra nytår - uanset bekendtgørelse
 27. Supplerende oplysninger ved overtrædelse af årsregnskabsloven
 28. Revisors rolle ved aktionærlån
 29. Snart slut med ISA-revision i små selskaber
 30. XBRL og revisors påtegning
 31. Revisionspligten status 2012
 32. Flere værktøjer til dig - hent erklæringer på fagligafdeling.dk
 33. Revisionsstandarder ændret 1.7.2012
 34. Revisionspåtegning ISA
 35. Revisors kontrol af ledelsens pligter
 36. Forbehold - huskeliste
 37. Ny revisionspåtegning - diagram
 38. Fondsuddelinger - overtrædelse god revisorskik
 39. Supplerende oplysninger i de nye erklæringer
 40. Revisionsstandarder opdateres til ISA
 41. Revisors bibliotek
 42. Ikke-godkendte revisorers underskrifter
 43. Nye revisionspåtegninger med forbehold
 44. Nye revisionspåtegninger
 45. Besvigelser og god revisionsskik
 46. Ulovlige lån - igen
 47. Kontrol af ledelsens overholdelse af formalia i selskaber.
 48. Revisionsprotokoller
 49. Revisionspåtegninger på regnskabsudkast og på foreløbige regnskaber
 50. Erfaringer med revisionspligten
 51. Revisorer kokser i reglerne
 52. Revisionspåtegning med forbehold
 53. Fravalg af revision - protokollat og ledelsespåtegning
 54. Fravalg af revision i praksis
 55. Revisionspligten lempet
 56. Revisor påtalt efter ny revisorlov
 57. Afskaffes revisionspligtens alternativ?
 58. Væsentlig ændring i revisors rapportering
 59. Aftale om at lempe revisionspligten
 60. Ledelsesberetningen skal gengives i note
 61. Oversigt over erklæringer og ledelsesberetninger
 62. Væsentlighed er en væsentlig ting
 63. Kan dækningsgrader give revisionsbevis?
 64. Værdiansættelse af investeringsejendomme 31/12
 65. Ledelsesberetning
 66. 2 revsiorer får bøde: Krydsrevision koster 100.000 kr.

Værktøjer til Hvidvask