Login


         

SøgKvalitetsstyring

Temabaseret kvalitetskontrol om ISQM1

Alle der er udtaget til Erhvervsstyrelsens ordinære kvalitetskontrol for revisionsvirksomheder 2024, er også udtaget til temabaseret kvalitetskontrol. Hvad indebærer dét?

Læs mere...

Er du udtaget til kvalitetskontrol i 2024

Erhvervsstyrelsen har 19. april 2024 udsendt brev til en række af de revisionsvirksomheder som er udtaget til kvalitetskontrol . Hvad betyder udtagelsen for mig? Hvad skal jeg indsende nu? Og kan jeg nå at rette op på misforhold? Ja, i visse situationer.

Læs mere...

Kvalitetskontrollen 2024

Der er udsendt udtagelsesbreve med dato 19.4.2024, om udtagelse til kvalitetskontrol. Vi ved endnu ikke om brevene er sendt til alle udtagne, eller om der kommer flere i den kommende tid.

Læs mere...

Intern kvalitetskontrol med ISQM 1

 Gælder de tidligere regler om intern kvalitetskontrol af system årligt og sager periodevis, stadig?

Læs mere...

Husk evaluering af ISQM1 senest 15.12.2023

Ifølge kvalitetsstandarden ISQM 1, skal der ske evaluering (intern kontrol) af systemet senest et år efter etableringen.

Hvad skal evalueres?

På grundlag af evalueringen skal personen med ansvar for kvalitetsstyringssystemet, på firmaets vegne drage en af følgende konklusioner:

(a) Kvalitetsstyringssystemet giver firmaet rimelig sikkerhed for, at kvalitetsstyringssystemets målsætninger opfyldes,

(b) Med undtagelse af anliggender vedrørende påviste fejl eller mangler, der har en alvorlig, men ikke omfangsrig virkning på kvalitetsstyringssystemets udarbejdelse, implementering og anvendelse, giver kvalitetsstyringssystemet firmaet rimelig sikkerhed for, at kvalitetsstyringssystemets målsætninger opfyldes, eller, eller

(c) Kvalitetsstyringssystemet giver ikke firmaet rimelig sikkerhed for, at målsætningerne for kvalitetsstyringssystemet opfyldes.

Det vil sige at konklusionerne B eller C er en slags modifikation af konklusionen. Hvor B svarer til ”bortset fra”, er C at systemet ikke opfylder kravene.

Hvis systemet fejler

Hvis konklusionen er B eller C, skal man:

(a) Straks træffe passende foranstaltninger, og

b) Underrette:

(i) De teams, der udfører opgaven, og andre personer, der er tildelt aktiviteter inden for kvalitetsstyringssystemet, i det omfang det er relevant for deres ansvarsområder, og

(ii) Eksterne parter, hvis dette er relevant for virksomheden.

Hvordan?

I praksis vil det betyde en intern kontrol inden 15.12.2023. Husk at dokumentere ovenstående ved den interne kontrol.

Hvis man ikke får det gjort inden 15.12.2023, er dette formentligt en overtrædelse af god revisorskik. Det er mit fromme gæt, at der er tale om en uvæsentlig overtrædelse, medmindre der er særlige forhold, fx gentagelse.

Printvenlig version:

 

Artiklen er skrevet af
Bjarne Aalbæk
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Tlf. 70 10 70 12

Er du udtaget til kvalitetskontrol i 2023

Erhvervsstyrelsen har 31. marts 2023 udsendt brev til en række af de revisionsvirksomheder som er udtaget til kvalitetskontrol . Hvad betyder udtagelsen for mig? Kan jeg nå at rette op? Ja, i visse situationer.

Læs mere...

Retningslinjer for kvalitetskontrol 2022

 Der er kommet nye Retningslinjer fra Erhvervsstyrelsen for kvalitetskontrol 2022. Der er relativt få ændringer i forhold til tidligere.

Læs mere...

Er du udtaget til kvalitetskontrol i 2022

Erhvervsstyrelsen har 30. marts 2022 udsendt brev til en række af de revisionsvirksomheder som er udtaget til kvalitetskontrol . Hvad betyder udtagelsen for mig? Kan jeg nå at rette op? Ja, i visse situationer.

Læs mere...

Retningslinjer for kvalitetskontrol 2021

Jeg gennemgår Erhvervsstyrelsens retningslinjer for kvalitetskontrol 2021. Der er ikke de store ændringer i forhold til 2020.

Læs mere...

Revisorvirksomheden slettet – men blev ved

 I denne revisornævssag 052-2020 var revisorvirksomheden frataget sin godkendelse. Men blev ved med afgive erklæringer med sikkerhed.

Læs mere...

Værktøjer til Hvidvask