Login


         

SøgCorona

Nyhedsinformationer om Coronavirus.

Slutafregning omkostninger light 19.8.2020 - 28.2.2022

 Nu kan der indberettes slutafregning for faste omkostninger for light-ordningerne.

Læs mere...

Slutafregning omkostninger 9. juli 2020 til 28. februar 2022

 Nu kan der indberettes slutafregning for omkostningskompensation fra 9. juli 2020 til 28. februar 2022.

Læs mere...

Slutafregning lønkompensation 30.8.2020 - 15.2.2022

 Nu kan der indberettes slutafregning for lønkompensation 30.8.2020-15.2.2022.

Læs mere...

Slutafregning omsætning 1.9.2020 - 28.2.2022

 Nu kan der indberettes slutafregning for de sidste udbetalinger af kompensation for tabt omsætning.

Læs mere...

Corona slutopgørelser

Erhvervsstyrelsen skriver ud, at frist på tværs af alle corona slutopgørelser bliver 30.9.2022.

Læs mere...

Kompensation faste omkostninger december 2021 til februar 2022

Virksomheder med omsætningstab på mindst 30% i perioden kan søge kompensation. Der skal medsendes revisorerklæring igen. Denne kan under visse omstændigheder genbruges.

Læs mere...

Skattekonto grænse nedsættes 1.2.2022

Den 1. februar 2022 nedsættes grænsen for hvor meget der kan indskydes på skattekontoen.

Læs mere...

Corona slutopgørelse 30.6.2022

Frist for slutopgørelse for faste omkostninger nov 2020 til feb 2021 er nu fastsat til 30.6.2022.

Læs mere...

Corona nyt 22.12.2021

 Der er løbende kommet nye restriktioner i slutningen af 2021. Vi får stille og roligt mere info om kompensationsordningerne, der som sædvanligt løbende ændres.

Læs mere...

Kompensationsordninger genåbnes + nyt om koncernforbunde

Med restriktionerne som blev annonceret 8.12.2021, blev der igen åbnet for kompensationsordninger. Nu ved vi lidt mere, men mange detaljer mangler stadig.

Læs mere...

Flere artikler...

 1. Frist revisorerklæring slutafregning lønkompensation er nu 8 uger.
 2. IVS og coronalån
 3. Søg om udsættelse for slutafregning
 4. Udsættelse af frist for indberetning af slutafregninger lønkompensation
 5. Udsættelse af frist for indberetning af slutafregninger Corona med 1-2 måneder
 6. Ansøsning faste omkostninger: Fristen flyttes
 7. Corona nyt 4.6.2021
 8. Frist kompensation faste omkostninger udskydes
 9. Frist slutafregninger udskydes
 10. A-skattelån mv. og virksomhedsomdannelse
 11. Mindre selvstændige kan nu få kompenseret 80 pct. af revisorregningen ved efterkontrol
 12. Corona kompensation faste omkostninger 1.3 - 30.4.2021
 13. Corona kompensation tabt omsætning 1.3 - 30.4.2021
 14. Slutafregning omsætningskompensation - uddybende artikel
 15. Faktaark for Corona slutopgørelser
 16. Frist for visse faste omkostninger udskudt til 15. juni 2021.
 17. Slutafregning for faste omkostninger er åbnet
 18. Slutafregning for tabt omsætning er åbnet
 19. 800.000 grænsen – mere afklaring - igen
 20. De generelle kompensationsordninger forlænges til 5. april 2021
 21. Forbedring af ordningen til selvstændige (23/30/33 tkr.)
 22. 800.000 grænsen - sammenblanding af år
 23. Moms 1. marts 2021
 24. Nu justeres datoen for grænsen på 23.000 kr.
 25. Forslag om at udskyde tilbagebetalingsfristen for nye A-skattelån.
 26. Coronakompensation til nystiftede virksomheder
 27. Corona – yderlige finansiering foreslået
 28. Tvangslukket, men julehandel tæller med ved kompensationsberegningen
 29. Nye ændringer til kompensationspakker... igen igen igen....
 30. Mere afklaring af 800.000 kr. grænsen
 31. Likviditetetspakke ultimo jan 2021
 32. Corona kompensation omsætningsnedgang
 33. Faste omkostninger erklæring
 34. Kompenstation faste omkostninger 9.12.2020 - 17.1.2021 åbnet
 35. Mulighed for elektronisk generalforsamling i 2021
 36. Lønkompensation 9.12.2020 - 3.1.2021 (17.1.2021)
 37. Kompensation selvstændige 1.9.2020 - 31.1.2021
 38. Forbedring og forenkling af kompensationspakker er aftalt
 39. SMV virksomheder kan nu få rentefrit lån, svarende til den a-skat og amb der skal betales i januar 2021
 40. Lønkompensation nordjylland inden jul
 41. Frister for corona
 42. Nye hjælpepakker uden restriktioner
 43. Genansøg faste omkostninger 9/3-8/6
 44. Kompensation 3-4 måneder under 30 pct. ændres
 45. Kontrol af Corona erklæringer
 46. Udskydelse slutopgørelser corona til 31.5.2021
 47. 30/6 regnskaber udskydes hvis corona i Nordjylland
 48. Fængsel for corona-svindel
 49. Hjælpepakker forlænges og fornyes
 50. Forrentning og frivillig tilbagebetaling Coronakompensation
 51. Kompensation selvstændige forlænget
 52. Corona - visse datoer udskudt
 53. Corona nyt 25. september 2020
 54. Kvalitetskontrol i en COVID-19 tid
 55. Nye hjælpepakker aftalt 20.9.2020 for begrænsninger i åbningstid
 56. Omsætningskompensation omkring 29.8.2020
 57. Kompensation faste omkostninger omkring 29.8.2020
 58. Lønkompensation omkring 29.8.2020
 59. Omkostningskompensation ny vejledning
 60. Omkostningskompensation frist
 61. Lønkompensation – postyr om dage
 62. Omsætningskompensation for 5. måned + ny ordning
 63. Frister coronavirus
 64. Erklæring om faste omkostninger - indsendelse
 65. Corona nyt 29. juni 2020
 66. Corona lønkompensation udtræden
 67. Corona nyt 11. juni 2020
 68. Lønkompensation forlænges
 69. Corona nyt 3. juni 2020
 70. Corona nyt 31. maj 2020
 71. Udskydelse frister som følge af Corona
 72. Faste omkostninger – ledelsesansvar - specificering
 73. Faste omkostninger, ny revisorerklæring + vejledning
 74. Faste omkostninger - ny bekendtgørelse
 75. Erklæring om faste omkostninger og ledelsesansvar
 76. Faste omkostninger - underskud
 77. Kompensationsordninger - nye ændringer
 78. Kompensation faste omkostninger - seneste resultat
 79. Corona nyt 10.4.2020
 80. Ændring til kompensation af faste omkostninger
 81. Corona og hvidvask
 82. Kompensation for faste omkostninger
 83. Udfordringer ved kompensation for selvstændiges omsætningstab.
 84. Frist for årsrapporter udskydes
 85. Generalforsamlinger og indsendelse af regnskab, i lyset af corona
 86. Corona, kompensation og faglige værktøjer
 87. Corona, lønkompensation, revisorerklæring
 88. Revisions-/regnskabsmæssige overvejelser om coronavirus

Værktøjer til Hvidvask