Login


         

SøgNyheder

Årsregnskabsloven ændret –bagudrettet

Årsregnskabsloven er ændret 2.5.2024 med virkning 1.1.2024 / 1.7.2024. Men forhøjelsen af størrelsesgrænserne kan benyttes allerede for 2023 årsregnskabet, såfremt dette godkendes efter loven er trådt i kraft 2.5.2024.

Læs mere...

PEP og politianmeldelse

Overskriften dækker over 2 forskellige forhold, men de udspringer af samme sag. En ganske interessant sag.

Læs mere...

Er du udtaget til kvalitetskontrol i 2024

Erhvervsstyrelsen har 19. april 2024 udsendt brev til en række af de revisionsvirksomheder som er udtaget til kvalitetskontrol . Hvad betyder udtagelsen for mig? Hvad skal jeg indsende nu? Og kan jeg nå at rette op på misforhold? Ja, i visse situationer.

Læs mere...

Revisor kendt skyldig ved regnskabsmæssige mangler ved udviklingsomkostninger

En endnu ikke offentliggjort revisornævnskendelse kender revisor skyldig for blandt andet regnskabsmæssige mangler ved udviklingsomkostninger.

Læs mere...

Konkurskarantæne-reglerne skal ændres

Der er fremsat lovforslag om ændring af konkurskarantæne-reglerne. Hvorfor er dette relevant for revisorer?

Læs mere...

Indberetning af efteruddannelse 2020-2023

Der skal indberettes efteruddannelse for godkendte revisorer seneste 1. april 2024. Men hvordan? Og der skal tages til evt. kompetenceevaluering inden nytår 2023.

Læs mere...

Ekstra gratis kursus i ikke-registrerede bogføringssystemer

Vi har udbudt et ekstra gratis kursus i ikke-registrerede bogføringssystemer.

Læs mere...

Krav til ikke-registrerede bogføringssystemer (vedtaget)

Så kom (endelig) bekendtgørelsen om ikke-registrerede bogføringssystemer. Hvad er så kravene?

Læs mere...

Kontantforbudsgrænsen vedtaget nedsat

 Nedsættelse sker fra 20.000 kr. til 15.000 kr. den 1. marts 2024

Læs mere...

Størrelsesgrænserne ændres - bagudrettet

Der er fremsat lovforslag om ændring af størrelsesgrænser i årsregnskabsloven. Disse kan anvendes på 2023 regnskabet, hvis det vedtages i den nuværende form.

Læs mere...

Flere artikler...

 1. Opbevaring af bogføringsbilag
 2. Politianmeldelse for underretninger om mistanke om hvidvask
 3. Arbejdstidsregistrering
 4. Kontantforbudsgrænsen nedsættes
 5. Selskabsretlig strafrente - opdateret med 1. halvår 2024
 6. Liste over godkendte bogføringssystemer offentliggjort
 7. Intern kvalitetskontrol med ISQM 1
 8. Strafrente 2021-2023
 9. Vejledning om investeringsejendomme i årsregnskabsloven.
 10. Bekendtgørelse om digital bogføring og opbevaring er nu endelig
 11. Udkast til bekendtgørelse igangsætter digital bogføring og opbevaring
 12. Husk evaluering af ISQM1 senest 15.12.2023
 13. Udkast til BEK om specialudviklede bogføringssystemer
 14. Ledelsesberetning i klasse B
 15. Nu kan der - i nogle situationer - sendes data til USA
 16. Kvalitetskontrollen 2023 tjekker ISQM1
 17. Uafhængighed ved kundens PBS tilmelding
 18. Afslut kladder på virk.dk
 19. Revisornævnets årsberetning 2022
 20. Nu kan MitID stå alene – nogle gange
 21. Erhvervsstyrelsen udsender påmindelser for årsrapport
 22. GDPR for små virksomheder
 23. Bøde efter Hvidvaskloven? Eller politianmeldelse?
 24. Digitale underskrifter, datoer og adressebeskyttelse mv.
 25. HVL risikovurdering og formål, og beskaffenhed
 26. Er du udtaget til kvalitetskontrol i 2023
 27. Antal heltidsbeskæftigede i årsregnskabet
 28. UG - kontrol af indberetninger - korrektion
 29. Anvendelse af ikke-registrerede bogføringssystemer
 30. Krav til bogføringssystemer træder i kraft 1.feb 2023
 31. Udvidet gennemgang. Kontrol af indberetninger for hvilken periode?
 32. Sidste mulighed for at indberette til slutafregning af kompensation
 33. Ændret strafrente selskaber 1. halve år 2023
 34. Digital bogføring udskydes
 35. Pleo og udvidet gennemgang (engagementsbekræftelse?)
 36. Bogføringsbeskrivelser - revisorforhold
 37. Slutafregning omkostninger light 19.8.2020 - 28.2.2022
 38. Bogføringsbeskrivelser - nu gælder det
 39. Regnskabsmæssig behandling af Grundejernes investeringsfond
 40. Slut med stiftelser af selskaber med kassebeholdning
 41. Lolland Kommune indstilles til 50 tkr. for manglende password
 42. Hvidvaskunderretning, nye koder til indikatorer
 43. Anti-hvidvask (AML) Politikker, Forretningsgange og kontroller
 44. Ny erklæringsvejledning
 45. Slutafregning omkostninger 9. juli 2020 til 28. februar 2022
 46. Fristudsættelse fra Skat med én uge for selskaber
 47. Ingen fristudsættelse fra Skat
 48. "Fristudsættelse" selskabsregnskaber
 49. Bogføringsbeskrivelser del II
 50. Retningslinjer for kvalitetskontrol 2022
 51. Bogføringsbeskrivelser senest 1. juli 2022.
 52. Slutafregning lønkompensation 30.8.2020 - 15.2.2022
 53. Ændringer til Skattekontoen
 54. Regnskabsfristen er udskudt
 55. Revisionspligt / revisorpligt
 56. Ændringer i årsregnskabsloven (og revisorloven)
 57. Ny bogføringslov vedtaget
 58. Slutafregning omsætning 1.9.2020 - 28.2.2022
 59. Regnskabsbehandling af lejede lokaler
 60. Bogføringsloven fremsat - og der er ændringer.
 61. Er du udtaget til kvalitetskontrol i 2022
 62. Coronalån regnskabsmæssige behandling
 63. Lejre kommune idømt bøde på 50.000 kr.
 64. Frist for årsrapport udskydes en måned
 65. Corona slutopgørelser
 66. Statistik på kvalitetskontrol 2022
 67. Mellembalance ved udbytte
 68. Reserve for udviklingsomkostninger
 69. Digitale bogføringssystemer
 70. Kompensation faste omkostninger december 2021 til februar 2022
 71. Rente kapitalejerlån 1. halvår 2022
 72. Skattekonto grænse nedsættes 1.2.2022
 73. Corona slutopgørelse 30.6.2022
 74. Ny regnskabsvejledning til andelsboligforeninger
 75. Corona nyt 22.12.2021
 76. Whistleblowerloven gælder også revisorer
 77. Kompensationsordninger genåbnes + nyt om koncernforbunde
 78. Kontrolpakke ’22 fremsat i høring
 79. Digital post ændres 30.11.2021
 80. Rente kapitalejerlån ændres
 81. Frist revisorerklæring slutafregning lønkompensation er nu 8 uger.
 82. IVS - det er i dag
 83. IVS og coronalån
 84. Søg om udsættelse for slutafregning
 85. Region Midtjylland indstilles til GDPR bøde
 86. Udsættelse af frist for indberetning af slutafregninger lønkompensation
 87. Udsættelse af frist for indberetning af slutafregninger Corona med 1-2 måneder
 88. IVS fristen nærmer sig
 89. Gebyrer til Erhvervsstyrelsen
 90. Ansøsning faste omkostninger: Fristen flyttes
 91. Digitale underskrifter
 92. Erhvervsstyrelsen kontroller 2020
 93. Renteswaps i regnskabet
 94. Retningslinjer for kvalitetskontrol 2021
 95. Virksomheder indstillet til bøde ifm. GDPR
 96. Pligtig whistleblowerordning
 97. Revisionspligten & kontrolpakke ’22
 98. SØIK har opdateret listen over indikatorer på hvidvask og terrorfinansiering.
 99. Corona nyt 4.6.2021
 100. Frist kompensation faste omkostninger udskydes

Underkategorier

Værktøjer til Hvidvask