Login


         

SøgNyheder

Nu kan MitID stå alene – nogle gange

Revisor/bogholders identifikation af reelle ejere efter hvidvaskloven kan nu bestå alene af MitID – men kun hvis der ikke er øget risiko.

Læs mere...

Erhvervsstyrelsen udsender påmindelser for årsrapport

Erhvervsstyrelsen udsender som en service påmindelser for indsendelse af årsrapport.

Læs mere...

GDPR for små virksomheder

Datatilsynet har offentliggjort vejledninger rettet mod små virksomheder.

Læs mere...

Bøde efter Hvidvaskloven? Eller politianmeldelse?

Finanstilsynet har for nyligt foreslået en administrativ bøde. Og virksomheden har erkendt sig skyldig, og accepteret bøden.

Læs mere...

Digitale underskrifter, datoer og adressebeskyttelse mv.

 Der er datoer i regnskaber – og andre datoer. Og mange underskriver elektronisk, hvilket volder problemer nogle gange.

Læs mere...

HVL risikovurdering og formål, og beskaffenhed

 Erhvervsstyrelsen har lavet vejledning i risikovurdering, formål, og beskaffenhed i forbindelse med Hvidvaskloven.

Læs mere...

Er du udtaget til kvalitetskontrol i 2023

Erhvervsstyrelsen har 31. marts 2023 udsendt brev til en række af de revisionsvirksomheder som er udtaget til kvalitetskontrol . Hvad betyder udtagelsen for mig? Kan jeg nå at rette op? Ja, i visse situationer.

Læs mere...

Antal heltidsbeskæftigede i årsregnskabet

 Hvordan beregnes antal heltidsbeskæftigede som skal oplyses i årsregnskabet? Jeg har drøftet forholdet med Erhvervsstyrelsen.

Læs mere...

UG - kontrol af indberetninger - korrektion

 Korrektion til tidligere artikel om kontrol af indberetninger ved udvidet gennemgang?

Læs mere...

Anvendelse af ikke-registrerede bogføringssystemer

 Når reglerne om pligtig digital bogføring træder i kraft, hvad så med egenudviklede og tilsvarende systemer?

Læs mere...

Flere artikler...

 1. Krav til bogføringssystemer træder i kraft 1.feb 2023
 2. Udvidet gennemgang. Kontrol af indberetninger for hvilken periode?
 3. Sidste mulighed for at indberette til slutafregning af kompensation
 4. Ændret strafrente selskaber 1. halve år 2023
 5. Digital bogføring udskydes
 6. Pleo og udvidet gennemgang (engagementsbekræftelse?)
 7. Bogføringsbeskrivelser - revisorforhold
 8. Slutafregning omkostninger light 19.8.2020 - 28.2.2022
 9. Bogføringsbeskrivelser - nu gælder det
 10. Regnskabsmæssig behandling af Grundejernes investeringsfond
 11. Slut med stiftelser af selskaber med kassebeholdning
 12. Lolland Kommune indstilles til 50 tkr. for manglende password
 13. Hvidvaskunderretning, nye koder til indikatorer
 14. Anti-hvidvask (AML) Politikker, Forretningsgange og kontroller
 15. Ny erklæringsvejledning
 16. Slutafregning omkostninger 9. juli 2020 til 28. februar 2022
 17. Fristudsættelse fra Skat med én uge for selskaber
 18. Ingen fristudsættelse fra Skat
 19. "Fristudsættelse" selskabsregnskaber
 20. Bogføringsbeskrivelser del II
 21. Retningslinjer for kvalitetskontrol 2022
 22. Bogføringsbeskrivelser senest 1. juli 2022.
 23. Slutafregning lønkompensation 30.8.2020 - 15.2.2022
 24. Ændringer til Skattekontoen
 25. Regnskabsfristen er udskudt
 26. Revisionspligt / revisorpligt
 27. Ændringer i årsregnskabsloven (og revisorloven)
 28. Ny bogføringslov vedtaget
 29. Slutafregning omsætning 1.9.2020 - 28.2.2022
 30. Regnskabsbehandling af lejede lokaler
 31. Bogføringsloven fremsat - og der er ændringer.
 32. Er du udtaget til kvalitetskontrol i 2022
 33. Coronalån regnskabsmæssige behandling
 34. Lejre kommune idømt bøde på 50.000 kr.
 35. Frist for årsrapport udskydes en måned
 36. Corona slutopgørelser
 37. Statistik på kvalitetskontrol 2022
 38. Mellembalance ved udbytte
 39. Reserve for udviklingsomkostninger
 40. Digitale bogføringssystemer
 41. Kompensation faste omkostninger december 2021 til februar 2022
 42. Rente kapitalejerlån 1. halvår 2022
 43. Skattekonto grænse nedsættes 1.2.2022
 44. Corona slutopgørelse 30.6.2022
 45. Ny regnskabsvejledning til andelsboligforeninger
 46. Corona nyt 22.12.2021
 47. Whistleblowerloven gælder også revisorer
 48. Kompensationsordninger genåbnes + nyt om koncernforbunde
 49. Kontrolpakke ’22 fremsat i høring
 50. Digital post ændres 30.11.2021
 51. Rente kapitalejerlån ændres
 52. Frist revisorerklæring slutafregning lønkompensation er nu 8 uger.
 53. IVS - det er i dag
 54. IVS og coronalån
 55. Søg om udsættelse for slutafregning
 56. Region Midtjylland indstilles til GDPR bøde
 57. Udsættelse af frist for indberetning af slutafregninger lønkompensation
 58. Udsættelse af frist for indberetning af slutafregninger Corona med 1-2 måneder
 59. IVS fristen nærmer sig
 60. Gebyrer til Erhvervsstyrelsen
 61. Ansøsning faste omkostninger: Fristen flyttes
 62. Digitale underskrifter
 63. Erhvervsstyrelsen kontroller 2020
 64. Renteswaps i regnskabet
 65. Retningslinjer for kvalitetskontrol 2021
 66. Virksomheder indstillet til bøde ifm. GDPR
 67. Pligtig whistleblowerordning
 68. Revisionspligten & kontrolpakke ’22
 69. SØIK har opdateret listen over indikatorer på hvidvask og terrorfinansiering.
 70. Corona nyt 4.6.2021
 71. Frist kompensation faste omkostninger udskydes
 72. Frist slutafregninger udskydes
 73. Hvidvask underretningssystem ændres
 74. Frist for regnskab og selvangivelse udskudt
 75. Fondsforhøjelse nu mulig uden godkendelse
 76. Vejledning om kapitalinteresser i årsrapporten
 77. Vejledning om, og hyppige fejl i vurderingsberetninger
 78. A-skattelån mv. og virksomhedsomdannelse
 79. Fristen for selvangivelser udskydes til 1. september 2021
 80. Mindre selvstændige kan nu få kompenseret 80 pct. af revisorregningen ved efterkontrol
 81. Fristen for regnskab og kompensation slutafregning udskydes til 30. juni
 82. Corona kompensation faste omkostninger 1.3 - 30.4.2021
 83. Corona kompensation tabt omsætning 1.3 - 30.4.2021
 84. Slutafregning omsætningskompensation - uddybende artikel
 85. Faktaark for Corona slutopgørelser
 86. Frist for visse faste omkostninger udskudt til 15. juni 2021.
 87. Slutafregning for faste omkostninger er åbnet
 88. Slutafregning for tabt omsætning er åbnet
 89. Efteruddannelse, kompetenceudvikling fejler
 90. Kontantforbuddet nedsættes
 91. Andelsboligforeninger skal indregne renteswap til ”basisværdi”
 92. 800.000 grænsen – mere afklaring - igen
 93. Hvidvaskunderretning på dansk
 94. IVS status og midlertidig løsning
 95. Hvidvask indberetning forbedres – ganske lidt
 96. Note om urealiserede dagsværdier - brutto
 97. IVS – Systemerne er ikke klar
 98. Regler for IVS trådt i kraft
 99. De generelle kompensationsordninger forlænges til 5. april 2021
 100. Forbedring af ordningen til selvstændige (23/30/33 tkr.)

Underkategorier

Værktøjer til Hvidvask