Login

         

Søg


Log på
         
Registrering

Dette abonnement giver dig adgang til Værktøjer og Skabeloner, Nyhedsartikler, samt Hotline på regnskab/revision vie email og telefon. Du opnår samlerabat i forhold til at købe enkeltløsningerne. Hertil kommer, at du får 18,75 % nedsat pris på opgaveløsning på regnskab, revision, erklæringer, og moms samt intern kvalitetskontrol.

KR 5.150,00 per 3 måneder.

Du får adgang til et arsenal af opdaterede værktøjer og skabeloner, som letter dagligdagen på revisionskontoret, og som giver dig let adgang til de værktøjer som du tjener penge på at levere til din kunde. Samtidig sparer du selv tiden og besværet med at holde de mere end 80 værktøjer ajour med nye regler, beløbssatser mv.

KR 3.423,00 per 3 måneder.

Dette abonnement giver dig adgang til Værktøjer og skabeloner for kvalitetsstyring for Andre erklæringer med sikkerhed. Det er fx. kundeaftale, planlægningsnotat, tjekliste for udførelse, liste over ikke-korrigeret fejlinformation, ledelsens regnskabserklæring, konklusionsark og selve erklæringen.

P.t. er der værktøjer til 

1) Stiftelse hvor revisor indestår for at kapitalen er indbetalt i pengeinstitut.

2) Genoptagelse

3) Udlodning af fordring

Planen er, at der kommer mange flere, således at værktøjet på sigt dækker alle selskabsretlige ISAE 3000 erklæringer.

Der er 12 måneder binding indledningsvist, hvorefter der kan ske opsigelse til udløbet af et kvartal.

KR 1.301,00 per 3 måneder.

Du får adgang til opdaterede værktøjer indenfor hvidvask. Derudover får du en manual som indeholder de pligtige procedurer og retningslinjer.

KR 1.039,00 per 3 måneder.

Du får adgang til opdaterede værktøjer indenfor udvidet gennemgang. Der er ikke tale om et kvalitetsstyringssystem, men eksempler på fx. ledelseserklæringer, planlægningsnotat, virksomhedsbeskrivelse, tjekliste til udførelse mv.

KR 520,00 per 3 måneder.

Du får adgang til opdaterede værktøjer indenfor revision. Der er ikke tale om et kvalitetsstyringssystem, men eksempler på fx. ledelseserklæringer, revisionsprotokollater, eksempel på støtteerklæringer, virksomhedsbeskrivelse mv.

KR 520,00 per 3 måneder.

Du får adgang til værktøjer til revision af offentlige midler. Dette omfatter en overordnet beskrivelse af området, paradigme til revisionsaftale, revisionsplanlægningsnotat, revisionsplan, konklusionsark og revisionsprotokollat. Derudover er der eksempler på erklæringer vedr. revision af offentlige midler.

KR 520,00 per 3 måneder.

Du får adgang til værktøjer indenfor persondata. Dette omfatter databehandlingsfortegnelse, politikker, procedurer, standardformuleringer til ansatte, potentielle ansatte, kunder, potentielle kunder, cookiepolitik, risikovurdering mv.

KR 520,00 per 3 måneder.

Du får adgang opdaterede værktøjer indenfor erklæringer. Erklæringseksemplerne opdateres løbende, og omfatter erklæringer til revision, udvidet gennemgang, review, assistance samt andre erklæringer med sikkerhed, herunder selskabsretlige erklæringer.

KR 520,00 per 3 måneder.

Dette abonnement giver dig adgang til Værktøjer og Skabeloner (undtaget revisors arbejde om erklæringer uden sikkerhed). Værktøjerne omfatter bl.a. regnskab, assistance, aftalte arbejdshandlinger, revisorvirksomheden, hvidvask. Du får samtidig vores kvalitetsstyringsmanual, som er tilpasset at du kun udfører erklæringer uden sikkerhed. Se mere her (åbner i nyt vindue).

KR 1.559,00 per 3 måneder.

Guiden tager udgangspunkt i et ulovligt lån til en ledelsesmedlem, som også er kapitalejer, og har bestemmende indflydelse. Personen kan ikke betale hverken skat eller renter, så selskabet skal løse dette. Guiden viser løsningen ved henholdsvis beskatning som udbytte eller beskatning som løn. Guiden viser alle handlinger, og hvordan et lån skal behandles i det år, pengene hæves. Og det år, hvor det opdages/skal løses. Guiden viser behandlingen selskabsretligt og skattemæssigt, og regnskabsmæssigt og erklæringsmæssigt. Guiden er gratis for vores totalabonnenter og værktøjsabonnenter. Ved køb af guiden, medfølger et abonnement, således at det inkluderer opdateringer i indeværende år. 

KR 1.035,00 per år.

Du og dine kolleger kan ringe til os (70 10 70 12) eller skrive til os (hotlinemoms@fagligafdeling.dk) med faglige spørgsmål indenfor moms og afgifter og få et hurtigt svar, når du står og mangler det.

KR 1.040,00 per 3 måneder.

Kvalitetsstyringsmanualen er en lovpligtig manual for godkendte revisionsvirksomheder som afgiver alle typer erklæringer, som beskriver systemet. Der er ikke tale om et helt system. Manualen er på 23 sider + bilag i word, som er pædagogisk bygget op. Rækkefølgen følger kvalitetskontrollantens spørgsmål. Det er muligt at rette i manualen, men ikke nødvendigt, hvis du følger procedurerne i manualen. Manualen overholder reglerne. En gang årligt skal indhentes en erklæring fra alle ansatte om bl.a. uafhængighed. Denne finder du også i manualen. I manualen er også et efteruddannelsesregnskab i Excel, som kvalitetskontrollanten skal tjekke. Kvalitetskontrollantens skema 2 referencerne er udfyldt på forhånd. Dermed er det lettere for kontrollanten at finde tingene og kontrollanten skal ikke selv udfylde referencerne. Der kan spares et par timer på den eksterne kvalitetskontrol. Se mere her.

KR 4.156,00 for 1 år.

Dette abonnement giver dig adgang til kundevendte nyhedsartikler. Prisen er 600 kr. plus moms per artikel (400 kr. plus moms for abonneter på 'Værktøjer samt hotline'). Se mere her. Vi fakturerer et helt år af gangen. Der er dermed 12 måneders binding. Abonnementet kan opsiges uden videre derefter.

Artiklerne bliver sendt på mail.

KR 7.491,00 per år.

Dette abonnement giver dig adgang til Revisornyt nyhedsartikler. Prisen er gratis. Se forretningsbetingelser her.

Gratis per 3 måneder.
* Dette felt skal udfyldes Dette felt er synligt i profilen Information for: Fornavn : Angiv venligst dit rigtige fornavn.
* Dette felt skal udfyldes Dette felt er synligt i profilen Information for: Efternavn : Angiv venligst dit rigtige efternavn.
* Dette felt skal udfyldes Dette felt er synligt i profilen Information for: Email : Angiv venligst en gyldig emailadresse. En bekræftelsesmail bliver sendt til denne adresse efter registreringen.
* Dette felt skal udfyldes Dette felt er synligt i profilen Information for: Brugernavn : Angiv et gyldigt brugernavn. Ingen mellemrum, mindst 3 karakterer og indeholdende 0-9,a-z,A-Z
* Dette felt skal udfyldes Dette felt er IKKE synligt i profilen Information for: Adgangskode : Angiv venligst en gyldig adgangskode. Ingen mellemrum, mindst 6 karakterer og indeholdende både små og store bogstaver, tal og specialtegn
* Dette felt skal udfyldes Dette felt er IKKE synligt i profilen Information for: Gentag adgangskode : Angiv venligst en gyldig adgangskode. Ingen mellemrum, mindst 6 karakterer og indeholdende både små og store bogstaver, tal og specialtegn
* Dette felt skal udfyldes Dette felt er synligt i profilen Information for: Titel : <p>Anfør din titel.</p>
* Dette felt skal udfyldes Dette felt er synligt i profilen Information for: Virksomhed : <p>Indtast din virksomheds navn.</p>
* Dette felt skal udfyldes Dette felt er synligt i profilen
* Dette felt skal udfyldes Dette felt er synligt i profilen
* Dette felt skal udfyldes Dette felt er synligt i profilen
Billede med sikkerhedskode indlejret iklik her for at høre bogstaverne
* Dette felt skal udfyldes Dette felt er IKKE synligt i profilen Information for: Sikkerhedskode: : Angiv sikkerhedskode fra billede
* Dette felt skal udfyldes
Husk at kontrollere at du har skrevet din rigtige emailadresse, ellers vil du ikke blive registreret, og du vil ikke modtage nogen email som velkomst / bekræftelse.

Ved at godkende og fortsætte med registreringen, er dette udtryk for din accept af/samtykke til, at de opgivne oplysninger må anvendes til de formål, der er angivet i vores forretningsbetingelser under "Samtykke", se forretningsbetingelser punkt 7.7.

http://fagligafdeling.dk/index.php/om-faglig-afdeling/forretningsbetingelser
* Dette felt skal udfyldes Påkrævet felt | Dette felt er synligt i profilen Felt synligt på din profil | Dette felt er IKKE synligt i profilen Felt ikke synligt på din profil | Information for: ? : Feltbeskrivelse: Se hjælpetekst ved at holde musen over Information: Hold musen over ikon

Værktøjer til Hvidvask