Login


         

SøgArtikler

Husk evaluering af ISQM1 senest 15.12.2023

Ifølge kvalitetsstandarden ISQM 1, skal der ske evaluering (intern kontrol) af systemet senest et år efter etableringen.

Hvad skal evalueres?

På grundlag af evalueringen skal personen med ansvar for kvalitetsstyringssystemet, på firmaets vegne drage en af følgende konklusioner:

(a) Kvalitetsstyringssystemet giver firmaet rimelig sikkerhed for, at kvalitetsstyringssystemets målsætninger opfyldes,

(b) Med undtagelse af anliggender vedrørende påviste fejl eller mangler, der har en alvorlig, men ikke omfangsrig virkning på kvalitetsstyringssystemets udarbejdelse, implementering og anvendelse, giver kvalitetsstyringssystemet firmaet rimelig sikkerhed for, at kvalitetsstyringssystemets målsætninger opfyldes, eller, eller

(c) Kvalitetsstyringssystemet giver ikke firmaet rimelig sikkerhed for, at målsætningerne for kvalitetsstyringssystemet opfyldes.

Det vil sige at konklusionerne B eller C er en slags modifikation af konklusionen. Hvor B svarer til ”bortset fra”, er C at systemet ikke opfylder kravene.

Hvis systemet fejler

Hvis konklusionen er B eller C, skal man:

(a) Straks træffe passende foranstaltninger, og

b) Underrette:

(i) De teams, der udfører opgaven, og andre personer, der er tildelt aktiviteter inden for kvalitetsstyringssystemet, i det omfang det er relevant for deres ansvarsområder, og

(ii) Eksterne parter, hvis dette er relevant for virksomheden.

Hvordan?

I praksis vil det betyde en intern kontrol inden 15.12.2023. Husk at dokumentere ovenstående ved den interne kontrol.

Hvis man ikke får det gjort inden 15.12.2023, er dette formentligt en overtrædelse af god revisorskik. Det er mit fromme gæt, at der er tale om en uvæsentlig overtrædelse, medmindre der er særlige forhold, fx gentagelse.

Printvenlig version:

 

Artiklen er skrevet af
Bjarne Aalbæk
ba@fagligafdeling.dk
Tlf. 70 10 70 12

Værktøjer til Hvidvask